Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

http://www.minlnv.nl

MIN LNV: Externe optredens Min. LNV

Mededeling aan de redacties
Externe optredens Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda week 15: maandag 5 april t/m zondag 11 april 2004

Minister dr. C.P. Veerman

Maandag 5 april

11.30 . 13.00 uur
Minister Veerman houdt een inleiding tijdens de bijeenkomst .De Ecologische Hoofdstructuur in Beeld, Vitaal en Verbindend.. Minister Dekker van VROM spreekt eveneens tijdens deze bijeenkomst. Locatie: Lentevreugd, Katwijkseweg 41 te Wassenaar

18.00 . 18.30 uur
Minister Veerman neemt de eerste zak Malta-aardappelen in ontvangst uit handen van de heer J. van den Heuvel, directeur van Hagé International B.V., en de heer P. Blankendaal, directeur van Daalimpex B.V.
Locatie: The Greenery/Hagé International, Dierensteinweg 30 te Barendrecht

Vanaf maandag 5 april heeft Ton van der Molen piket. Hij is te bereiken via de beveiliging van het
departement: 070-3786050.

02 apr 04 14:59