Universiteit van Amsterdam

Aankondiging


vrijdag 2 april 2004

Maagdenhuis op maandag o.a. over selectie aan de poort

De selectieve universiteit

In Maagdenhuis op Maandag buigen topwetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en hun gasten zich over wat onlangs ontdekt, bedacht of uitgevonden is. Maandag 5 april praat rector magnificus prof. mr. Paul F. van der Heijden met enkele prominente gasten over o.a. selectie aan de poort.

Moet een selectieve universiteit studenten selecteren vóór de poort, in het eerste studiejaar, of voor de masterfase? Of kunnen universiteiten hun studenten maar beter helemaal niet selecteren? Leidt een selectieve universiteit tot betere resultaten voor student en samenleving, homogenere groepen en een betere studiecultuur? Of is ongelijkheid het gevolg? Over deze en andere zaken praat rector magnificus van de UvA Paul F. van der Heijden met prof. dr. Jacques van der Gaag, decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de UvA, Passchier Veefkind (ASVA Studentenunie) en prof. dr. Rick van der Ploeg, hoogleraar Politieke economie aan de UvA.

Elke eerste maandag van de maand zijn er in het kader van Maagdenhuis op Maandag gesprekken aan de Ronde tafel van de rector. Aan die tafel becommentariëren gasten van binnen en buiten de universiteit, onder leiding van rector Paul F. van der Heijden, onderwerpen uit de actualiteit. De universiteitshoogleraren van de UvA treden de andere maandagen op als gastheren. Wekelijks verzorgen zij een Kort bericht van het kennisfront. De universiteitshoogleraren of door hen uitgenodigde gastsprekers nemen in een korte voordracht een bijzondere ontwikkeling in de wetenschap onder de loep en leggen deze bloot voor niet-specialisten.


Locatie en tijd
Universiteit van Amsterdam, hal van het Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam. Elke maandag van 17.30 tot 18.00 uur.

Programma

Zie voor actuele informatie www.uva.nl.