Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persbericht, 2-4-2004

Minister Hoogervorst bezoekt Tsjechië en Slowakije

Op maandag 5 april en dinsdag 6 april brengt minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bezoek aan de republieken Tsjechië en Slowakije. In beide landen ontmoet hij respectievelijk minister Souckova en minister Zajac. Doel van het bezoek is het uiteenzetten van het VWS-programma van het Nederlandse EU-voorzitterschap en het kennisnemen van de stand van zaken rond infectieziekten en de hervormingen in de gezondheidszorg in beide landen.

Vanuit de Europese Unie wordt gewerkt aan het verbeteren van de gezondheidszorg in de Midden- en Oost-Europese landen. Een van de Nederlandse activiteiten is de basisstructuur voor de infectieziektebestrijding en specifieker hiv/aids en de tuberculoseproblematiek politiek hoger op de agenda te krijgen bij de huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Verder heeft Nederland op het gebied van openbare gezondheidszorg, infectieziekten en eerste lijnszorg samenwerkingsverbanden met de Baltische staten en Tsjechië en binnenkort ook de Russische Federatie en Slowakije. VWS-gelieerde organisaties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn bij deze projecten betrokken. Voorts levert Nederland een bijdrage aan het trainen en opleiden van ambtenaren uit de desbetreffende landen.