Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl


Externe optredens minister Remkes (BZK) en minister De Graaf (BVK)week 15 (5 t/m 11 april)

Minister Remkes

Maandag 5 april
Werkbezoek veiligheidsregio Hollands Midden (Leiden e.o.). Remkes bezoekt 's morgens de regionale brandweer, en 's middags de regionale politie. Aan het einde van het werkbezoek (16.30 uur) is er gelegenheid voor journalisten om kort met de minister over zijn ervaringen te spreken.
Lokatie: politiebureau, Langegracht 11, Leiden.

Dinsdag 6 april
14.00 uur
Eerste Kamer, behandeling Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding.

15.45 uur
Tweede Kamer, verslag algemeen overleg ict bij de politie.

Woensdag 7 april
10.15 uur
Tweede Kamer, debat over de aanslagen in Madrid en terrorisme.

15.30 uur
Tweede Kamer, debat over de discussie tussen de politietop en de top van het Openbaar Ministerie.

Tweede Kamer, algemeen overleg over decentralisatie van onderwijshuisvesting (tijdstip nog niet bekend).

Minister De Graaf

Maandag 5 april
10.15 uur tot 18.00 uur
Tweede Kamer, overleg over een nieuw kiesstelsel.

Dinsdag 6 april
12.30 uur
Minister De Graaf geeft een gastcollege staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Lokatie: burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam.

16.00 uur
Tweede Kamer, algemeen overleg over de contactplanbijeenkomst afgelopen januari op Bonaire.

Noot voor de redactie,