Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken
en WerkgelegenheidDirectie
Communicatie

05 april 2004

Nr. 04/076

Provincies onderschatten belang van veilige werkomstandigheden

Bij de provincies is te weinig aandacht voor de arbeidsomstandigheden van hun werknemers. Dit geldt met name voor buitendienstmedewerkers, bijvoorbeeld bij bruggen en sluizen. Zo zijn dezen soms onvoldoende beschermd tegen valgevaar, aldus de Arbeidsinspectie.

De inspectiedienst constateerde in 2002 bij de twaalf provincies ruim honderd overtredingen van de Arbowet. In twee gevallen was sprake van ernstig gevaar voor werknemers of burgers. Bij hercontroles in 2003 bleek dat de problemen voor het grootste deel waren opgelost, maar van structurele aandacht van het management voor de werkomstandigheden is geen sprake.

Drie provincies in het bijzonder hadden nagelaten risico s voor hun medewerkers in kaart te brengen. Zij moeten volgens de Arbeidsinspectie nog een flinke slag maken . Bij alle provincies schort het aan het inschatten van risico s bij het werken met machines en gevaarlijke stoffen.

Bij de twaalf provincies zijn in totaal zo n 14.000 mensen in dienst. Ze kunnen te maken hebben met diverse risico s, zoals bij milieumetingen en bij het toezicht houden langs de weg, op het water en op locaties waar bodemsanering plaatsvindt. Daarnaast wordt bij het kantoorwerk te weinig rekening gehouden met het risico op RSI.

De Arbeidsinspectie overlegt met de provincies en het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) hoe blijvende aandacht voor arbeidsomstandigheden kan worden gewaarborgd.