Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

persbericht

Nummer:
20

Directie:
voorlichting

05-04-2004

Status:
informatie

Staatssecretarissen Van der Laan en Nicolaï geven 740.000 euro voor vijf internationale culturele projecten

De staatssecretarissen Van der Laan van Cultuur en Nicolaï van Buitenlandse Zaken hebben in totaal 740.000 euro subsidie toegekend aan vijf internationale cultuurprojecten. Het geld komt uit het HGIS-Cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwerking) voor projecten die iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur. De HGIS-Cultuurmiddelen zijn in 1997 ingesteld voor de stimulering van culturele activiteiten die bijdragen aan integratie van het buitenlandbeleid en het internationale cultuurbeleid van Nederland.

Het betreft deze keer de volgende projecten:


* De Stichting '200 jaar AZG' (Academisch Ziekenhuis Groningen) krijgt 90.000 euro voor de organisatie van de internationale manifestatie 'Architecture of Hospitals' over ziekenhuisarchitectuur in Groningen.


* Het Theater van de Verbeelding van de Dogtroep krijgt 150.000 euro voor de locatievoorstellingen 'Dogtroep in Cerveny Ujezd', die in samenwerking met het Archa Theater in Praag worden gemaakt in een vluchtelingenkamp in Tsjechië. De voorstellingen zijn bedoeld voor de inwoners van het kamp en omliggende dorpen en theaterpubliek uit de steden.


* De Stichting Gaudeamus krijgt, samen met het Theater Instituut Nederland, de Dutch Jazz Connection, het Nationaal Popinstituut en Radio Nederland Wereldomroep 200.000 euro voor een serie van muziek-, dans- en theatervoorstellingen uit Nederland in Hongarije en in een aantal andere staten die per 1 mei tot de EU gaan behoren.


* Het Groninger museum krijgt 150.000 euro voor het internationale Diaghilev Festival, dat wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de Russische maecenas en kunstliefhebber Diaghilev. Diverse gerenommeerde Nederlandse en internationale gezelschappen op het terrein van podiumkunsten zullen acte de présence geven.


* De Stichting Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt 150.000 euro voor twee projecten in het culturele programma rond de viering van het 100 jarig bestaan van het Nederlands Instituut in Rome.

Ministerie van OCW
Rijnstraat 50
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
T: 070 412 34 56
F: 070 412 34 50
E: info@minocw.nl