Gemeente Lingewaard


Regeling verkoop vanuit fruitstalletjes en bij de boer

De gemeente Lingewaard heeft de verkoop vanuit fruitstalletjes en vanaf particuliere percelen gereguleerd via het standplaatsenbeleid (zie openbare bekendmaking Standplaatsen- en ventvergunningenbeleid). Werd deze verkoop tot nu toe gedoogd, voortaan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Fruitstalletjes in de boomgaard of aan de weg zijn een bekend verschijnsel in de Betuwe. Omdat het een streekgebonden activiteit met een toerstisch karakter is, heeft de gemeente de verkoop vanuit deze stalletjes altijd getolereerd. Verkoop bij de boer werd gedoogd als het een nevenactiviteit betrof.

De laatste jaren worden er steeds vaker andere dan eigen gekweekte of geteelde producten verkocht, hetgeen niet de bedoeling is. Bovendien trekken de verkooppunten verkeer aan en hierdoor kunnen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan.

De gemeente Lingewaard wil graag alle betrokkenen op de hoogte stellen van het nieuwe beleid en inventariseren om hoeveel verkooppunten het gaat. Wie een fruitstalletje heeft of producten wil verkopen aan huis, kan dat tot 15 april 2004 melden bij de heer J.G.M. Peters, afdeling Bestuurlijk-Juridische Zaken en Communicatie, 026-3260137 of mevrouw H.A.E. Graven, 026-3260322.

U kunt zich ook per brief melden.Hierin dient u het volgende te vermelden: uw naam, adres en telefoonnummer, welke producten u wilt verkopen, in welke maanden en vanaf welke locatie. U kunt deze brief richten aan de heer J.G.M. Peters, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

Bericht geplaatst op 29 maart 2004