Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten


01-04-2004
Kapvergunningen
week 15

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het verlenen van een vergunning voor het kappen van:

Een conifeer i.v.m. schaduw en worteloverlast in de voortuin van perceel Twiskepoldersraat 9 Edam, zonder herplantplicht;

Een conifeer en iep i.v.m. schaduw/ worteloverlast in de voor en achtertuin van perceel Coen de Koninglaan 3 Edam, zonder herplantplicht;

Drie gemeente - essen i.v.m. reconstructie Wilgenlaan Volendam met een herplantplicht van twee essen > Fraxinus excelsior 'Eureka'
Een gemeenteberk i.v.m. roetdauw en schaduwoverlast nabij perceel De Dijkkavel 18 Volendam met een herplantplicht van een trompetboom op stam in het aankomend snoei - en plantseizoen 2004/2005;

Twee gemeentepopulieren i.v.m. asfaltering van de Parallelweg Volendam nabij achterterrein KIVO en slechte vitaliteit van bedoelde bomen met een herplantplicht van 2 haagbeuken in het aankomend plantseizoen 2004/2005;
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen 6 weken tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, Postbus 180, 1130 AD Volendam
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
De secretaris, de burgemeester,

Edam, 5 april 2004
Volendam, 7 april 2004