Gemeente Laarbeek


Kansen in toerisme voor Laarbeekse ondernemers

`Deze regio hoort in de landelijke toerisme top-drie thuis', aldus Hans van Breukelen. Deze bekende oud-keeper van PSV en het nationale elftal doet de gemeentes in de regio aan, om het werk van het projectbureau Kompas onder de aandacht te brengen.

Verbeteren toeristisch aanbod
Kompas heeft een programma opgesteld om een betere samenwerking binnen de gemeenten en tussen gemeenten onderling te bewerkstelligen. Eén van de speerpunten van Kompas is de ondersteuning bij het oprichten van een Lokale Toeristische Adviesraad (LTA). Zo'n adviesraad zou de schakel moeten worden tussen de gemeente en ondernemers en tussen ondernemers onderling, om zodoende het toeristische aanbod te verbeteren en meer op elkaar af te stemmen.

Bijeenkomst in De Dreef
Dinsdag 6 april 2004 wordt ook in Laarbeek een informatiebijeenkomst gehouden over Kompas. Na een korte introductie van een vertegenwoordiger van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) zal Hans van Breukelen op aansprekende wijze een uiteenzetting geven van de kansen en mogelijkheden van Kompas voor de Laarbeekse ondernemers. Na de pauze is het woord aan wethouder mevrouw T. Willemse-de Vries. Zij zal ingaan op de mogelijkheid om in Laarbeek een Lokale Toeristische Adviesraad op te zetten, als vervolg op het Toeristisch Platform Laarbeek. Aansluitend is er voor de aanwezigen de gelegenheid om ideeën aan te dragen en vragen stellen.

Ondernemers zijn van harte welkom!
De gemeente nodigt alle (toekomstige) ondernemers in Laarbeek uit, aanwezig te zijn op deze avond. De avond is niet alleen bedoeld voor ondernemers uit de toeristische sector, maar ook voor detaillisten, horeca-ondernemers en agrariërs die een overstap naar de toeristische sector overwegen. De informatiebijeenkomst wordt op 6 april 2004 gehouden in Multifunctioneel Centrum De Dreef aan De Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel en begint om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendela de Ridder, telefoon 0492-451475.

Korps Beek en Donk krijgt nieuwe aanvoerder
Per 1 april neemt de heer H. Bouw het postcommandantschap voor Beek en Donk over van de heer P. Heijl. Na een lange loopbaan bij de brandweer neemt Piet Heijl afscheid van het Beek en Donkse en Laarbeekse korps. Na 31 jaar geeft hij het stokje over.

Carrière bij de brandweer
Op 1 oktober 1972 werd de heer P. Heijl benoemd tot lid van de gemeentelijke vrijwillige brandweer in Beek en Donk. Hij ging aan het studeren en na het behalen van de benodigde diploma's kreeg Piet Heijl in 1989 de functie van brandmeester. In 1994 werd hij vervolgens benoemd tot ondercommandant. Medio 1995 werd hij commandant van de Beek en Donkse vrijwillige brandweer.
Na het ontstaan van Laarbeek bekleedde hij vervolgens de functie van postcommandant van Beek en Donk, ondercommandant van het brandweerkorps Laarbeek en plaatsvervangend commandant van brandweer Laarbeek.

Piet was maar liefst 31 jaar lid van de gemeentelijke vrijwillige brandweer in Beek en Donk en daarna Laarbeek. Zoals u kunt lezen heeft hij in die tijd diverse functies vervuld binnen het brandweerkorps. Buiten het oefenen, opleiden, aansturen en het brandweerman zijn, heeft hij veel aan tafel gezeten voor overleg met bijvoorbeeld de regionale brandweer, het Peellandoverleg en besprekingen met bevelvoerders en manschappen. Mede tijdens de afwezigheid van een beroepscommandant heeft hij, met steun van de postcommandanten, een moeilijke tijd overbrugd.
Kortom, zijn inzet voor ons brandweerkorps is enorm geweest. Hij heeft een positieve stempel gedrukt op het wel en wee van de brandweer.

Nieuwe aanvoerder
Piet Heijl neemt afscheid en maakt plaats voor Harry Bouw. Vanaf 1987 is Harry werkzaam bij de vrijwillige brandweer in Beek en Donk. Hij behaalde diploma's en werd vanaf 2003 bevelvoerder van het korps Beek en Donk. Hij solliciteerde naar de functie van postcommandant en het werd een feit. Vanaf 1 april jl. heeft hij officieel het postcommandantschap overgenomen van Piet Heijl.