Fontys


maandag 5 april 2004

Fontys: gedupeerd door beschuldiging van tegenwerking Commissie Schutte

Missers Schutte oorzaak vervolgonderzoek
De beschuldiging dat Fontys de Commissie Schutte heeft tegengewerkt is een pertinente onjuistheid. Dit stelt Norbert Verbraak, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fontys Hogescholen naar aanleiding van publicaties over het rapport Commissie Rekenschap. De conclusie dat juist deze tegenwerking leidt tot een vervolgonderzoek is al helemaal uit de lucht gegrepen. Reden van het vervolgonderzoek zijn alleen en uitsluitend de door de Commissie Schutte gemaakte procedurele missers.

Fontys gedupeerd
Fontys Hogescholen voelt zich gedupeerd door de insinuatie als zou zij (mede)verantwoordelijk zijn voor het feit dat de Commissie Schutte geen oordeel over Fontys heeft uitgesproken. Liever had het Fontysmanagement gelijktijdig met de andere hogescholen een uitspraak van de Commissie Schutte ontvangen. Nu wordt Fontys geconfronteerd met onjuiste en uit hun verband gerukte citaten uit een onaf onderzoeksrapport, dat ondanks schriftelijke toezeggingen van de Commissie toch gepubliceerd is.

Missers
Terwijl de Commissie Schutte in mei 2003 werd geïnstalleerd vond het eerste contact met Fontys pas in november 2003 plaats. Het accountantsteam dat de Fontysdossiers heeft onderzocht had geen kennis van het hbo en maakte bij zoekopdrachten in geautomatiseerde bestanden grote systeemfouten. Dat leidde ertoe dat het werk deels moest worden overgedaan. Ook van hoor- en wederhoor is door tijdsdruk weinig terecht gekomen. Vrijwel alle hogescholen hebben dit als onzorgvuldig ervaren. Fontys heeft tegen deze gang van zaken bij de Commissie ernstig bezwaar gemaakt.