.3VO

Hardrijders maken buurten gevaarlijk

Huizen - 5 april 2004. In woonwijken met een snelheidsgrens van 30 kilometer per uur rijdt 85% van de automobilisten te hard. Dit blijkt uit snelheidsmetingen die verkeersveiligheidsorganisatie 3VO op een groot aantal plaatsen in Nederland heeft uitgevoerd. Automobilisten lappen de snelheidsregels massaal aan hun laars en rijden in 65% van de gevallen maar liefst méér dan 10 kilometer te hard. Dat er doden en gewonden vallen in 30 kilometergebieden vindt 3VO onaanvaardbaar.

Woonbuurten zijn verblijfsgebieden en moeten 100% veilig zijn voor iedereen. 3VO gaat, samen met bewoners, de strijd aan om buurten veiliger te maken. Daarvoor is het hard nodig dat de inrichting van straten verbeterd wordt waardoor hardrijden niet meer kan. 3VO eist scherpere inrichtingseisen, wettelijk geregelde inspraak van bewoners en een lik-op-stuk beleid gericht op snelheidsovertredingen. Joop Goos, directeur 3VO: 'Een 30 kilometergebied is meer dan een weg met een drempel en een bordje met 30. Wij zijn voorstander van meer 30 kilometergebieden in Nederland. De inrichting van deze gebieden zal echter meer bescherming moeten gaan bieden aan kwetsbare weggebruikers.'

Snelheidsmetingen
3VO heeft de snelheidsmetingen uitgevoerd in aanloop naar de Europese week van de verkeersveiligheid die vandaag begint en in het kader van 'respect voor elkaar' staat. De resultaten van de metingen bevestigen de vele klachten die 3VO van buurtbewoners krijgt. Het autoverkeer zorgt voor veel overlast en irritatie. Kinderen, fietsers en voetgangers kunnen vaak niet veilig op straat.
De metingen zijn met professionele meetapparatuur gedaan in meer dan 40 verschillende plaatsen verspreid door het land. De resultaten lieten overal hetzelfde beeld zien. In veel buurten werden zelfs uitschieters tot 60-70 km per uur gemeten.

Taak gemeente en politie
Door sobere inrichting van de wijken en het ontbreken van snelheidscontroles zijn 30 km gebieden bijna nooit een garantie voor een rustig en veilig verkeer voor kwetsbare weggebruikers. Zolang de weg uitnodigt om harder dan 30 te rijden maken veel automobilisten daar gebruik van. Daarbij komt dat in 30 kilometergebieden niet of nauwelijks sprake is van handhaving door de politie. Heeft de gemeente geen snelheidsremmers in de wijk aangelegd dan begint de politie meestal niet aan controles, terwijl juist het ontbreken van een goed ingericht wijk de belangrijkste oorzaak is voor te hard rijden.

Meer informatie/