Gemeente Heerenveen

Ouders uiten waardering voor reactie van school op steekincident

05/04/2004

Waardering voor de manier waarop de schoolleiding en leraren hebben gereageerd op het steekincident afgelopen dinsdag. Die mening kwam naar voren tijdens de extra ouderavond die de Heerenveense Compagnie-school voor praktijkonderwijs donderdagavond had belegd. In totaal 42 ouders hoorden van de heer Peter de Jong, directeur van de school, het verslag van de gebeurtenissen vanaf dinsdagmorgen tot dat moment. Ook aanwezig waren alle leerkrachten van de Compagnie, alsook vertegenwoordigers van de politie, Slachtofferhulp en het gemeentebestuur van Heerenveen.

Van de politie hoorden de ouders dat het onderzoek inmiddels heeft aangetoond dat het bij het incident gebruikte mes toch niet afkomstig is uit een leslokaal van de school. De precieze herkomst van het mes is nog niet duidelijk.

Meerdere ouders hechtten er belang aan om de gebeurtenis op het schoolplein wel binnen ware proporties te houden. Hier was -voor zover het er thans uitziet- sprake van een impulsieve woede-uitbarsting; een ruzie tussen twee leerlingen. Dat het gebeurde een extra lading heeft gekregen omdat het past in een bredere maatschappelijke problematiek, voegt aan de steekpartij op zich niets toe vonden de ouders.

De voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school stelde dat het thema veiligheid een weerkerend onderwerp is voor de MZR. Hij riep de school, de ouders en de leerlingen op om -nadat de emoties van deze week zijn verwerkt- samen permanent aandacht aan dat onderwerp te blijven geven.

Vanaf maandag aanstaande zullen de lessen op de school weer normaal worden hervat. De vertegenwoordiger van Slachtofferhulp benadrukte dat juist het handhaven van een normale structuur erg belangrijk is voor de leerlingen.

Directeur De Jong sloot de avond, die anderhalf uur duurde, af met hulde aan de leerlingen van de school. Zij hadden in zijn ogen de afgelopen dagen laten zien dat ze over veel discipline beschikken.