Nieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 15
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 5-04-2004

02/03517
Energiebelasting.
Belanghebbende - een stichting die een buurtcentrum exploiteert - heeft recht op teruggave van regulerende energiebelasting nu zij een algemeen nut beogende instelling is.

zie voor uitspraak: 'ao6953

02/01883
Wet WOZ.
De invloed van hoge servicekosten op de WOZ-waardering van een appartement in een chique bejaardenflat.

zie voor uitspraak: 'ao6954

02/01483
Wet WOZ.
De invloed van hoge servicekosten op de WOZ-waardering van een appartement in een chique bejaardenflat.

zie voor uitspraak: 'ao6957

02/01763
Wet WOZ.
De invloed van hoge servicekosten op de WOZ-waardering van een appartement in een chique bejaardenflat.

zie voor uitspraak: 'ao6959

02/00891
Inkomstenbelasting.
Een door de werkgever aan een ex-werknemer (beroepsmilitair) toegekende vergoeding "opslag brutering mooz/wtz" vormt loon in geld en kan derhalve niet als tot de buitengewone ziektekosten in aftrek worden gebracht.

zie voor uitspraak: 'ao6960

02/03277
Inkomstenbelasting.
Een bij het verwerken van een elektronische aangifte begaan ambtelijk verzuim staat aan navordering in de weg.

zie voor uitspraak: 'ao6962

02/01932
Precariobelasting.
Nu de onderhavige aanslag precariobelasting is opgelegd voordat de uit de verordening voortvloeiende materiële belastingschuld kon worden vastgesteld, moet deze aanslag worden vernietigd.

zie voor uitspraak: 'ao6963

03/01845
Omzetbelasting.
Canadese handelaar in bamboestokken beschikt niet over een vaste inrichting in Nederland zodat belastingheffing niet aan de orde is.

zie voor uitspraak: 'ao6966

03/01079
Inkomstenbelasting.
In Canada woonachtige ondernemer beschikt over een vaste vertegenwoordiger in Nederland.

zie voor uitspraak: 'ao6970


01/01849
Loonbelasting.
Gewekt vertrouwen bij boekenonderzoek met betrekking tot de toepassing van de carpoolregeling verhindert het opleggen van een naheffingsaanslag wegens het onjuist toepassen van die regeling.

zie voor uitspraak: 'ao6972

03/00679
Inkomstenbelasting.
Een door belanghebbende aangekochte in Frankrijk gelegen woning vormt een "eigen woning".

zie voor uitspraak: 'ao6974

03/00922
Inkomstenbelasting.
De werkgeversbijdrage in geld voor de ziektekostenverzekering van belanghebbende vormt geen aftrekbare buitengewone uitgave.

zie voor uitspraak: 'ao6976