Vlaamse overheid

Ceysens wil meer dan 1000 extra bedrijven aan het e-werk zetten

Het aantal voertuigverliesuren door de werken aan de Antwerpse ring wordt geschat op meer dan 1,5 miljoen uur. Al vanaf deze week is er duidelijk meer hinder op de Singel naar aanleiding van de werken aan 5 tijdelijke bruggen. De heraanleg van de Antwerpse Ring zelf start op 17 juni. "E-werken moet de files in Antwerpen helpen verdunnen," aldus Patricia Ceysens.

Lancering "Vlaanderen e-werkt"

Patricia Ceysens lanceert vandaag het project "Vlaanderen e-werkt" samen met ADM (Antwerp Digital Mainport). Ze stelt daarvoor 413 000 ? ter beschikking; hetzelfde bedrag wordt ingebracht door de privé- partners van het initiatief. "Vlaanderen e-werkt" zal bestaan uit vier speerpunten.

1. Eerste speerpunt is de inhoudelijke uitwerking van een stappenplan voor bedrijven om e-werken in te voeren.
2. Tweede speerpunt is een starterskit of doos met daarin het uitgewerkte stappenplan. Dit voorjaar nog worden 1000 startdozen verdeeld.

3. Een webstek wordt het unieke aanspreekpunt voor alle vragen over e-werken. Alle juridische, economische, sociale en technologische kennis wordt er gebundeld. De centralisatie van alle antwoorden moet drempelverlagend werken.

4. Vierde speerpunt van het project is een brede communicatiecampagne.

"Vlaanderen e-werkt"is een project van de Vlaamse regering en ADM. ADM is een samenwerkingsplatform voor ICT- gebruikers, -leveranciers en -verenigingen in de Vlaamse regio. "Al meer dan een jaar werken wij concreet rond het thema e-werken met onze werkgroep Telewerken" aldus de voorzitter Ludo Wijckmans. "Ons project biedt niet alleen een deeloplossing voor de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen; gans Vlaanderen zal van de leercurve meegenieten."

Ronde Tafel "Meer e-werken bij Antwerpse wegenwerken"

Samen met 15 overkoepelende bedrijfsorganisaties wordt op deze tweede Rondetafelconferentie ook het E-werken Charter ondertekend. Dit charter bevat concrete engagementen van elke partner op het vlak van e-werken. Dankzij deze samenwerking versterken de verschillende initiatieven elkaar.

De telewerkkantoren van Innotek, de Flex offices van Bobca, de initiatieven van Agoria ICT, satellietkantoren en e-werk bij de Antwerpse waterwerken, de infosessies en good practices van Voka en het Unizo, "Flexibele Werkplek Vlaanderen" KMO-IT Centrum, de bedrijfsvervoerscheques en andere Vlaamse overheidsinspanningen zijn enkele voorbeelden. "Een serieuze ruggesteun voor éénieder die werk wil maken van e-werk", besluit Ceysens.

info : Lorin Parys, woordvoerder van
minister Ceysens- tel. (02) 553 12 39 GSM. 0476 45 34 01
e-mail: lorin.parys@vlaanderen.be;
michel.debruyne@vlaanderen.be
website: www.ministerpatriciaceysens.be


---