Vlaamse overheid

Om de productie van groene stroom in Vlaanderen te bevorderen, besliste de Vlaamse regering in 2003 om groene stroom die geproduceerd wordt in Vlaanderen, gratis te vervoeren over het distributienet. In een recent advies oordeelt de Europese Commissie dat door deze maatregel buitenlandse groene stroom gediscrimineerd wordt ten aanzien van Vlaamse groene stroom. Minister Bossuyt betreurt dit advies, maar wenst het advies toch te volgen door de gratis distributie voortaan niet meer toe te passen, ook niet voor Vlaamse groene stroom.

Een Europese Richtlijn uit 2001 vraagt aan België om tegen 2010 6% van de elektriciteitsopwekking te realiseren op basis van hernieuwbare energiebronnen. Om deze doelstelling te realiseren besliste de Vlaamse regering in 2003 om groene stroom die geproduceerd wordt in Vlaanderen, gratis te vervoeren over het distributienet.

In een recent advies oordeelt de Europese Commissie dat deze maatregel van de Vlaamse regering ingaat tegen de Europese concurrentieregels en dat hierdoor buitenlandse groene stroom gediscrimineerd wordt ten aanzien van Vlaamse groene stroom. De Commissie vraagt aan België om dit advies binnen twee maanden op te volgen.

Minister Bossuyt vindt dat de impact op de elektriciteitsprijs te hoog wordt als ook buitenlandse groene stroom gratis over het Vlaamse distributienet vervoerd zou worden. In dat geval zou namelijk op grote schaal groene stroom vanuit het buitenland geïmporteerd worden. Volgens hem is het niet zinvol om Vlaamse elektriciteitsverbruikers te laten betalen voor groene stroom die reeds op een of andere wijze in het buitenland werd ondersteund.

Daarom stelt minister Bossuyt voor om de gratis distributie in de toekomst voor binnenlandse noch voor buitenlandse groene stroom toe te kennen. De productie van groene stroom is in Vlaanderen ondertussen duidelijk gelanceerd. Als gevolg van diverse ondersteunende maatregelen is de groene stroomproductie in Vlaanderen de afgelopen vier jaar namelijk vertienvoudigd. Daardoor is de maatregel van gratis distributie van groene stroom niet langer absoluut noodzakelijk.

Minister Bossuyt blijft evenwel overtuigd van het belang van ondersteunende maatregelen voor de bevordering van groene stroom. Hij wijst erop dat het Elektriciteitsdecreet voorziet dat de maximale waarde van groene stroomcertificaten stijgt van 75?/MWh in 2002 tot 125 ?/MWh in 2004. Daarnaast ondersteunt hij de recente beslissing van het Vlaams parlement om een minimale gegarandeerde waarde voor groene stroom- certificaten vast te leggen. Door deze maatregelen wordt het nadeel van het wegvallen van de gratis distributie van groene stroom grotendeels gecompenseerd.

Minister Bossuyt wenst de procedure bij de Europese Commissie m.b.t. de gratis distributie van groene stroom niet langer te laten aanslepen. Met de afschaffing van de gratis distributie van groene stroom in Vlaanderen wil hij zorgen voor de nodige rechtszekerheid. Hij zal zijn voorstel voorleggen aan de Vlaamse regering.

INFO : Joris.Vandenbroucke@vlaanderen.be Woordvoerder van minister Bossuyt
02/553 70 14 of 0475/98 14 58


---