APS TRANSFERPUNT JONGEREN

Help! ...Hulpouders

.Help... hulpouders!. Scholen schreeuwen om hulp van ouders bij schoolactiviteiten zoals het schoolkamp en niveaulezen. Maar soms schreeuwen scholen ook om hulp, wat te doen als hulpouders over de schreef gaan: een te dikke nachtzoen op het schoolkamp en steeds hetzelfde kind op schoot nemen bij het niveaulezen.

Onmisbaar zijn ze volgens veel basisscholen, de hulpouders. Gemiddeld is er op school 2,5 dagen per week een actieve ouder op school aanwezig zo blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van de Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO). Een andere uitkomst van het onderzoek is dat ouderparticipatie in vergelijking met 10 jaar geleden drastisch is afgenomen. 700 uur wordt er gemiddeld op jaarbasis door ouders aan activiteiten op school besteed, terwijl dat er 1100 waren. Niet alleen onmisbaar, maar dus ook moeilijk te krijgen, die hulpouders.

Heb je als school eindelijk een overblijfouder gevonden en dan blijken ouders van de andere overblijfkinderen de strenge aanpak van deze persoon niet te kunnen waarderen. .Help... hulpouders. krijgt daarmee opeens een andere betekenis. Niet alleen over hulpouders, ook over het gedrag van ouders in het algemeen kan de school negatieve geluiden of zelfs klachten bereiken. Dat de moeder van Lisa wel erg intiem is op het schoolplein met de vader van klasgenoot Tim. En of het niet tijd wordt voor kledingsvoorschriften voor ouders, al dat bloot bij het halen en brengen is ook geen goed voorbeeld voor de kinderen.

Scholen krijgen te maken met ouders in al hun diversiteit; de agressieve ouder, verliefde ouders, de hulpouder, de contactouder, klagende ouders én de aangeklaagde ouder. Hoe ga je ermee om? Het Project Preventie Seksuele Intimidatie in het onderwijs (PPSI) stelt .ouders' centraal op de jaarlijkse conferentie voor het primair onderwijs.

De conferentie .Bij de les blijven, vertrouwens(contact)personen en ouders. wordt gehouden op 7 april 2004 in congrescentrum de Eenhoorn te Amersfoort.


---

Noot voor redactie,