Ministerie van Algemene Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Postadres der Staten-Generaal Postbus 20001 Postbus 20018 2500 EA Den Haag 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres
Binnenhof 19, Den Haag

Datum Kenmerk Onderwerp 5 april 2004 04R466021 Ondertiteling Postbus 51-spots

Tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken op 1 oktober 2003 heeft de Kamer vragen gesteld over de ondertiteling van Postbus 51-spots op televisie. Op dat moment liep een test bij de publieke omroep om de spots via teletekstpagina 888 te ondertitelen. De Kamer wilde graag over de resultaten daarvan geïnformeerd worden.

Het voornemen om Postbus 51-televisiespots door middel van ondertiteling toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden is mede aangekondigd in het actieplan `Gelijke behandeling in de praktijk'. Dit actieplan is november 2003 door staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden.

Ik kan u meedelen dat de test bij de publieke omroep positief is afgesloten en dat is besloten voortaan alle Postbus 51-spots op de publieke omroep te ondertitelen via teletekstpagina 888.

Mijn ambitie was ook de spots op de commerciële zenders van ondertiteling te kunnen voorzien. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de commerciële exploitanten HMG/IP (RTL4, RTL5, Yorin) en SBS Broadcasting (SBS6, NET5, Veronica 8). Deze gesprekken hebben een positief resultaat opgeleverd. Beide exploitanten werken mee aan de ondertiteling van de spots via een aparte textpagina. SBS Broadcasting en HMG/IP starten deze maand met de testfase. Daarnaast stellen RTL4 en de zenders van SBS Broadcasting ­ in navolging van de publieke omroep ­ textpagina 297 beschikbaar voor extra informatie over de Postbus 51-campagnes.

Dankzij de ondertiteling kunnen nu ook mensen met een auditieve handicap via televisie kennis nemen van informatie van de rijksoverheid.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mr.dr. J.P. Balkenende

Pagina
2/2