Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

MINJUS: Weekoverzicht publieke optreden van de ministers


Maandag 05 april tot en met zondag 11 april 2004

Minister Donner:

Maandag 05 april 11.00 uur
Tweede kamer, wetgevingsoverleg over wetsvoorstel beperking bevoegdheid enkelvoudige kamers ( 28866 )

Maandag 05 april 19.00 uur
Eerste Kamer, wet op Jeugdzorg ( 28168 ), eerste termijn kamer

Dinsdag 06 april 16.00 uur
Eerste Kamer, wet op de Jeugdzorg (28168 ), antwoord regering

Dinsdag 06 april 20.00 uur
Eerste Kamer, wet op de Jeugdzorg ( 28168 ), 2e termijn

Woensdag 07 april 10.15 uur
Tweede Kamer, plenair, debat aanslagen Madrid/ terrorisme

Woensdag 07 april 14.30
uur
Tweede Kamer, plenair, VAO nationale rechtsstaat

Woensdag 07 april 14.45 uur
Tweede Kamer, plenair, VAO huiselijk geweld

Woensdag 07 april 15.00 uur
Tweede Kamer, plenair debat, OM-politie (onder voorbehoud)

Woensdag 07 april 19.30 uur
Tweede Kamer, plenair, Interpellatie Vendrik over het witwassen in Holland-Casino (onder voorbehoud)

Minister Verdonk:

Woensdag 07 april 14.45 uur
Tweede Kamer, plenair, VAO huiselijk geweld

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345

05 apr 04 11:27