WISSENRAET EN VAN SPAENDONCK

Solidarnosc positief over initiatief VIA

Persbericht


1 april 2004

Solidarnosc positief over initiatief Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars!

TILBURG . Een delegatie van Solidarnosc, de bekende Poolse vakbond, die op dit moment op bezoek is in Nederland heeft zeer positief gereageerd op het initiatief om te komen tot de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA). Dit hebben zij in een gesprek met het bestuur van VIA medegedeeld.

Samen optrekken
Solidarnosc wil graag samen optrekken om er voor te zorgen dat het werken in Nederland een positief imago krijgt. Immers ook in Polen is bekend dat er door Nederlandse bedrijven misbruik gemaakt wordt van de Poolse werknemers. De eerste concrete afspraak is dat Solidarnosc de namen van de VIA leden in Polen bekend gaat maken. Door de strenge toelatingscriteria van de VIA, onder andere op het gebied van behandeling van werknemers, ontstaat bij Poolse werknemers een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Meldpunt
Evenals in Nederland wil de VIA, in dit geval samen met Solidarnosc, in Polen een meldpunt opzetten waar Poolse werknemers misstanden kunnen melden. Deze misstanden zullen door de Poolse vakbond aan de VIA worden doorgeven zodat deze de klachten kan gaan onderzoeken en hierop actie ondernemen.

Voorbeeld voor andere landen
De manier waarop VIA met Solidarnosc gaat samenwerken staat model voor samenwerking met vakbonden in andere (Europese) landen. Op deze wijze wordt grensoverschrijdende arbeid een kwalitatief hoogstaande dienst, waardoor het negatieve imago zal verdwijnen.