Regering.nl

Ministeries recent
Kamerstukken
Afbeelding van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 apr 2004
RUTTE 'OPTIMISTISCH' OVER REÏNTEGRATIEMARKT

Staatssecretaris Rutte (SZW) verwacht dat er een 'heldere en goed werkende markt' zal ontstaan voor bedrijven die mensen aan het werk helpen. De huidige onvolkomenheden zijn volgens hem niet verontrustend.

Dat heeft Rutte gezegd in een toespraak tot het Platform Arbeidsmarkt Rijnmond, waar hij een rapport in ontvangst nam over het functioneren van de reïntegratiemarkt in de regio Rijnmond.

De staatssecretaris wijt een deel van de huidige problemen aan het feit dat betrokkenen nog moeten wennen aan de nieuwe situatie. Gemeenten zijn pas sinds begin dit jaar verantwoordelijk geworden voor de reïntegratie van werknemers. 'Dat was voor iedereen wennen. Wennen aan en groeien in nieuwe werkwijzen.'

Rutte wil over twee jaar vaststellen of 'we erin zijn geslaagd om een goed werkende reïntegratiemarkt tot stand te brengen'. Zijn optimisme over de kans van slagen komt voort uit zijn vertrouwen in de uitvoeringsopzet, 'maar vooral omdat ik de afgelopen periode met eigen ogen heb gezien hoe enthousiast en vakkundig de gemeentelijke sociale diensten en de reïntegratiebedrijven zich van hun taak kwijten'.

Een van de problemen die uit het rapport over de regio Rijnmond naar voren kwam, is dat gemeenten elk hun eigen en zeer uiteenlopende reïntegratiewensen opstellen, die soms een omvang hebben 'waar de telefoongids van een grote gemeente jaloers op is'. Volgens Rutte is dat niet nodig. 'Gemeenten moeten kort en bondig aangeven welke diensten ze willen inkopen.'

Ook deelt hij de conclusie van de onderzoekers dat gemeenten meer kunnen samenwerken bij het inkopen van de reïntegratiediensten. Op die manier krijgen gemeenten een betere kwaliteit voor een lagere prijs.

Bron:Zie het origineel
Persbericht ministerie SZW (met toespraak)


© 2002-2003 Rijksvoorlichtingsdienst