Gemeente Helmond


---

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer J. Beekman

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering 2004 van de Bond van Bijenhouders NCB-ZLTO. Tijdens deze vergadering heeft de heer Jan Beekman zijn voorzitterschap neerlegd.

Verdiensten voor de imkerij
De heer J. Beekman is al jarenlang actief als bijenimker. In 1977 is hij voorzitter geworden van de afdeling Veldhoven van de Bond van Bijenhouders NCB-ZLTO. In 1981 is hij daarnaast voorzitter geworden van de kring Zuid-Oost Brabant van de Bond van Bijenhouders NCB-ZLTO. Beide functies heeft hij vervuld tot 1990.

In 1990 trad de heer Beekman toe tot het Bondsbestuur van de Bond van Bijenhouders NCB-ZLTO., een van de drie landelijke actieve organisaties van bijenhouders. Hij werd in april 1992 secretaris van het Bondsbestuur, welke functie hij vervulde tot april 1998.

Op 4 april 1998 is de heer J. Beekman gekozen tot voorzitter van de Bond van Bijenhouders NCB-ZLTO. In die hoedanigheid fungeert hij sedert 1998 tevens als voorzitter van het samenwerkingsoverleg met de twee andere bijenhoudersbonden LLTB en ABTB.

In 1992 werd betrokkene vice-voorzitter van de Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij, welk orgaan fungeert als overlegpartner met de rijksoverheid voor de behartiging van de belangen van de bijenhouders. Sedert 2002 is de heer Beekman voorzitter van deze bedrijfsraad.

Vanaf 1998 is de heer Beekman qualitate qua ook voorzitter geweest van de raad van bestuur van honingzemerij "Het Zuiden". Dit bedrijf, dat mede eigendom was van de drie landelijke bijenhoudersbonden, werd tijdens zijn voorzitterschap verkocht. Bij de onderhandelingen hierover is de heer Beekman zeer nauw betrokken geweest.

De heer J. Beekman is erkend honingkeurmeester. Uit hoofde van die hoedanigheid is hij vele jaren lid geweest van de landelijke werkgroep "honing". Deze werkgroep adviseert de imkers in Nederland over de kwaliteit van de honing, organiseert honingcursussen en cursussen honingkeurmeester.

Overige verdiensten

* De heer J.Beekman is sedert 2000 voorzitter van de vereniging van oud J.N.O.ers (oud leerlingen van de Philips bedrijfsschool). Deze vereniging stelt zich ten doel de contacten tussen deze oudPhilipsmedewerkers in de sociale sfeer te continueren.


* In de periode 1994 -1997 is de heer J.Beekman voorzitter geweest van de familieraad van psycho-geriatrisch verpleeghuis De Passaat in Eindhoven. In 1996 is deze familieraad omgevormd in een cliëntenraad. Na de fusie met de stichting WRZ (Peppelrode/Brunswijck) is de heer J.Beekman voorzitter geworden van de centrale cliëntenraad. Deze functie heeft hij tot 1997 vervuld.


* Vanaf 1989 is de heer J. Beekman actief voor t Gilde. Deze Helmondse vrijwilligersorganisatie stelt zich ten doel door vrijwilligers belangeloos diensten te laten aanbieden aan derden. De heer J. Beekman verzorgt in dit verband gastlessen op scholen over het houden van bijen.