Gemeente Stede Broec 5-4-2004
Beleidskader jeugdzorg

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben ons het Beleidskader Jeugdzorg 2004 tot en met 2007 toegezonden. Dat is vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 februari 2004.

Voor belangstellenden en belanghebbenden ligt een exemplaar tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling welzijn van het gemeentehuis.

Reacties op het Beleidskader kunnen tot en met 23 april 2004 verzonden worden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Beleidskader jeugdzorg op site van provincie Noord Holland