Gemeente Stede Broec 5-4-2004
Inspraakavond groot onderhoud Grootebroek

Groot onderhoud: u weet waarschijnlijk waar we ?t over hebben. Elke wijk krijgt eens per acht jaar een ?grote beurt?. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over plantsoenen, speelterreinen en plekken waar het wegdek slecht is. Het gemeentebestuur wil bewoners van de betreffende wijk de gelegenheid geven daar een rol in te spelen. Daarom worden zij, vóórdat wij met de planning van het onderhoud beginnen, uitgenodigd om hun wensen en klachten te laten horen tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis.

Een paar voorbeelden van wat wij dan te horen krijgen: de kinderen in de buurt zijn de speelterreintjes met wipkippen ontgroeid en vragen om een trapveldje. Bewoners vragen om een wandelpaadje door een plantsoen of een ander soort beplanting in de perken. Daarmee gaan wij vervolgens aan de slag. Er wordt een plan gemaakt op basis van drie uitgangspunten: het beschikbare geld, de wensen van bewoners en de zaken die wij als gemeente noodzakelijk vinden. Als er aanleiding toe is, wordt aan een paar mensen uit de wijk gevraagd mee te denken, bijvoorbeeld in een werkgroep samen met ambtenaren.

Werkplan voorgelegd aan bewoners

Als het werkplan klaar is, worden de bewoners van de betreffende wijk opnieuw uitgenodigd voor een presentatie. Ook worden dan afspraken gemaakt over de uitvoering van de plannen.

Inspraakavond

Grootebroek, ten noorden van de spoorlijn tussen de Raadhuislaan en de Burg. Stuifbergenlaan, is de volgende wijk die wordt aangepakt; daar gaan we volgend jaar aan het werk. Op 5 april kunnen bewoners die invloed op het aanzien van hun wijk willen hebben, terecht om de wethouder te laten weten wat zij zouden willen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.