Nivel


L.F.J. van der Velden, C.J.Vugts, L.Hingstman, Behoefteraming MDL-artsen 2003-2015, NIVEL, 2004, 73 pag.
Prijs: 7,50
ISBN: 90-6905-656-9
Meer maag-darm-leverartsen nodig

5 april 2004

Sinds 1990 is het aantal MDL-artsen (gastro-enterologen) verviervoudigd van 50 tot 200 specialisten. Aan deze groei lijkt nog geen einde te zijn gekomen.
Op dit moment beginnen er jaarlijks 12 nieuwe Agios de opleiding tot MDL-arts. Handhaven van dit aantal betekent dat er in 2015 ongeveer 273 MDL-artsen in Nederland werkzaam zullen zijn. Dit aantal is genoeg om de demografische ontwikkelingen in de bevolking (vergrijzing) en de beroepsgroep (pensionering) op te vangen en om de MDL-artsen in de toekomst meer in deeltijd te laten werken.
De kans bestaat echter dat er in 2015 een behoefte is aan beduidend meer dan 273 MDL-artsen. Zo vinden zowel de Nederlandse Internisten Vereniging als het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen het wenselijk dat endoscopieën in de toekomt alleen nog door daartoe gecertificeerde specialisten gedaan worden. De belangstelling voor deze vorm van certificering bij jonge, recent opgeleide internisten blijkt relatief gering te zijn. Daardoor kan het gebeuren dat op termijn het merendeel van de endoscopieën door MDL-artsen gedaan gaat worden, die daarvoor allemaal gecertificeerd zijn. Momenteel doen de MDL-artsen 57% van alle endoscopieën. Voor een aandeel van 100% in 2015, zijn dan 400 MDL-artsen nodig. Daarvoor moeten vanaf nu jaarlijks 28 nieuwe MDL-artsen worden opgeleid. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL in opdracht van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen. Doel van het onderzoek was te achterhalen of de huidige opleidingscapaciteit voor MDL-artsen adequaat is of bijstelling behoeft. Hiervoor zijn enquêtes gehouden onder alle werkzame MDL-artsen, onder alle Agio's maag-, darm- en leverziekten en onder maatschappen van internisten in algemene ziekenhuizen. Ook is er een literatuurstudie verricht en zijn bevolkingsprognoses bestudeerd.

Download dit NIVEL rapport
Het NIVEL onderzoeksprogramma Beroepsuitoefening en beroepskrachtenplanning in de gezondheidszorg

Laatste update door: Thea Visser, op 5 april 2004

Palliatieve zorg
Dossier palliatieve zorg

Schematische weergave van het griep-virus

Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg Databank Zorgvernieuwing European Association for Communication in Health Care European Influenza Surveillance Scheme Panel verpleegkundigen en verzorgenden Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Nationaal Kompas Volksgezondheid European Association of Public Health

NIVEL, Postbus 1568, 3500BN Utrecht, Tel. 030 2729700, Fax. 030 2729 729, email: nivel@nivel.nl