Gemeente Heeze-Leende


Wijzigingen Verklaring Omtrent het Gedrag

Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ook kan een VOG nodig zijn voor een lidmaatschap van een schietvereniging.

Sinds 1 april 2004 geldt er een nieuwe procedure omtrent het aanvragen van deze verklaring.

Waar vraag ik een VOG aan?
U vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over in de computer en vult ze automatisch aan met gegevens vanuit de GBA. Vervolgens worden al deze gegevens digitaal doorgestuurd naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is het orgaan dan de VOG namens de Minister van Justitie afgeeft. Indien blijkt dat u niet in de GBA voorkomt, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG.

Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan?
U vraagt een VOG aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in de leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Heeze-Leende. U ontvangt dit formulier van degene die u om een VOG verzoekt. Dit is veelal een werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Het aanvraagformulier is te downloaden van internet via www.justitie.nl en op te vragen bij COVOG. Bij inlevering van het formulier dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Wat kost een VOG?
De prijs die u betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, bedraagt 29.50, -. Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier.

In de hal van het gemeentehuis is een folder verkrijgbaar over dit onderwerp.