HOGESCHOOL INHOLLAND

Persbericht

5 april 2004

'Backbone INbeeld' schetst beeld van het nieuwe onderwijsconcept in de praktijk:
Hogeschool INHOLLAND krijgt nieuwe ruggengraat

ROTTERDAM - Hogeschool INHOLLAND krijgt vanaf 1 september 2004 een nieuw onderwijsconcept, Backbone. Het concept richt zich op het verwerven van competenties door studenten. Bij competenties gaat het naast het verwerven van kennis om de vorming en ontwikkeling van vaardigheden, inzichten, houding en reflectie. Het nieuwe onderwijsconcept schept nieuwe rollen voor studenten en medewerkers. De docenten zullen de studenten meer begeleiden bij hun ontwikkeling. De student leert actief en is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. De docent wordt meer coach en faciliteert het studeren. De inhoud van het onderwijs wordt bepaald door nauwe samenwerking met het beroepenveld. Backbone schetst een beeld van het onderwijs van Hogeschool INHOLLAND de komende jaren. Het is de bedoeling om in 2006 alle eerstejaars binnen de hogeschool een competentiegerichte opleiding te bieden.

Hogeschool INHOLLAND heeft bij de presentatie van het nieuwe onderwijsconcept een boek uitgebracht: 'Backbone INbeeld'. Hier wordt het onderwijsconcept toegelicht en verduidelijkt aan de hand van 23 good practices binnen de hogeschool. Ook is er speciale aandacht voor veranderprocessen. Aan de hand van een kleurentheorie kan iedere opleiding op eigen wijze het veranderproces meemaken. Het boek is bedoeld ter ondersteuning aan alle medewerkers die het concept moeten invoeren en uitdragen. Er zijn good practices van Backbone INbeeld op elk onderdeel van het onderwijsconcept: flexibilisering, studieloopbaanbegeleiding, toetsing en stage/praktijk/afstuderen. GeĂŻnteresseerden kunnen Backbone INbeeld bestellen via de boekhandel.

Backbone zal meer vraaggestuurd zijn. De opleidingen zullen een combinatie worden van confectie en maatwerk. Iedere opleiding wordt opgebouwd volgens het major-minormodel. De helft van de opleiding besteedt de student aan het gekozen majorprogramma. Hierin staan de competenties centraal die van belang zijn voor het hele beroependomein. Via de minors kan de student zich verdiepen en verbreden. Dit kan op hetzelfde terrein als de studie dus via een specialisatie maar ook via differentiatie. Hierbij volgt de student een of meer minors op een ander terrein. Zo kan een student Economie ook vakken volgen op de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming.

einde persbericht

Noot voor de pers:
U kunt een exemplaar van het boek 'Backbone INbeeld'aanvragen door te bellen met: Donatello Piras, persvoorlichter Hogeschool INHOLLAND, tel
010 439 9941 of 06 54980998 of E-mail: donatello.piras@INHOLLAND.nl


05 apr 04 12:00