Regering.nl

Ministeries recent
Kamerstukken

5 apr 2004

SUBSIDIES INTERNATIONALE CULTUURPROJECTEN

De staatssecretarissen Van der Laan (OCW) en Nicolaï (Buitenlandse Zaken) hebben 740.000 euro subsidie toegekend aan vijf internationale cultuurprojecten, die de Nederlandse cultuur in het buitenland onder de aandacht brengen.

Het gaat om de volgende projecten:

* De Stichting '200 jaar AZG' (Academisch Ziekenhuis Groningen) krijgt 90.000 euro voor de organisatie van de internationale manifestatie 'Architecture of Hospitals' over ziekenhuisarchitectuur in Groningen.


* Het Theater van de Verbeelding van de Dogtroep krijgt 150.000 euro voor de voorstellingen 'Dogtroep in Cerveny Ujezd', die in samenwerking met het Archa Theater in Praag worden gemaakt in een vluchtelingenkamp in Tsjechië.


* De Stichting Gaudeamus krijgt, samen met het Theater Instituut Nederland, de Dutch Jazz Connection, het Nationaal Popinstituut en Radio Nederland Wereldomroep, 200.000 euro voor een serie van muziek-, dans- en theatervoorstellingen uit Nederland in Hongarije en een aantal andere staten die per 1 mei tot de EU gaan behoren.


* Het Groninger museum krijgt 150.000 euro voor het internationale Diaghilev Festival, dat wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de Russische mecenas en kunstliefhebber Diaghilev.


* De Stichting Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt 150.000 euro voor twee projecten in het culturele programma rond de viering van het 100-jarig bestaan van het Nederlands Instituut in Rome.

HGIS-Cultuurbudget
De subsidies komen uit het HGIS-Cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwerking) voor projecten die iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur.

Bron:Zie het origineel
Persbericht ministerie van OCW

© 2002-2003 Rijksvoorlichtingsdienst