Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

AccountView levert FRIS: Food & Retail Informatiesysteem

FRIS geeft ondernemer inzicht in resultaten

Amsterdam, 5 april 2004 - Elke ondernemer wil maar één ding: ondernemen. Desondanks is een ondernemer dagelijks veel tijd kwijt aan de administratie, de financiële positie, belastingzaken en personeelskwesties. Voor foodretailers is het hebben van een goed managementinformatiepakket om grip te krijgen en te houden op de resultaten van groot belang. De marges zijn klein en het personeelbeheersvraagstuk is ingewikkeld. Zo heeft men te maken met veel parttimers en verschillende afdelingen binnen de supermarkt. AccountView heeft hiervoor het Food & Retail Informatie Systeem (FRIS) ontwikkeld. FRIS geeft retailers meer inzicht in de wekelijkse opbrengsten, maar vooral in de samenstelling van de kosten. GIBO Groep Accountants en Adviseurs bv is de belangrijkste gebruiker van dit systeem. De combinatie van de software van AccountView en de dienstverlening door GIBO's Food & Retail-specialisten biedt de beste oplossing voor ondernemers die opbrengsten en uitgaven beter willen matchen en continu willen monitoren.

Om als ondernemer in de Food & Retail grip te krijgen en te houden op de resultaten zijn omzet, brutowinst en personeelskosten (per afdeling) essentieel. De informatievoorziening van de accountant is echter vaak achteraf waardoor er teveel tijd is verstreken om de verkregen informatie nog in de operationele bedrijfsvoering te kunnen gebruiken. Een ondernemer heeft tijdig inzicht nodig in de resultaten om zodoende sturend te kunnen optreden. Het managementinformatiesysteem FRIS, dat bij de ondernemer zelf draait, voorziet in deze behoefte. Het 'hart' van het systeem wordt gevormd door AccountView.

"Er is sterke behoefte aan een managementinformatiepakket dat geïntegreerd wordt aangeboden waarbij de gegevens voor operationele managementinformatie en de gegevens voor de berekening van het resultaat slechts eenmaal vastgelegd dienen te worden. FRIS geeft de ondernemer zélf de touwtjes in handen. De ondernemer kan sturend optreden en heeft volledige grip op de organisatie omdat hij de informatie op elk gewenst moment ter beschikking heeft. FRIS geeft wekelijks inzicht in zaken als omzetten en brutowinstmarges per productgroep en per winkelafdeling, en arbeidsproductiviteit per winkelafdeling en per medewerker. Daarnaast biedt het een handvat voor personeelsplanning en personeelsregistratie, koppeling met bankverkeer, etc. Er is tevens een directe koppeling met de rapportages, zoals bedrijfseconomische rapportage, jaarrekening en een bedrijfsvergelijking", aldus Casper Haspels, Directeur Marketing en Verkoop AccountView.

Over AccountView

Sinds 1987 levert AccountView modulair opgebouwde business software aan meer dan 12.000 klanten in Nederland, Duitsland en Engeland. Deze flexibele en snel te implementeren software automatiseert en integreert meerdere bedrijfsprocessen, waaronder de financiële administratie, handel, logistiek, project- en urenadministratie, relatiebeheer en accountancy - al dan niet met een internetkoppeling. AccountView wordt verkocht en ondersteund door een netwerk van onafhankelijke partners die evenals AccountView de nadruk leggen op langdurige relaties. Bekende namen in het klantenbestand van AccountView zijn onder andere: Allianz Europe, De Jong Intratours, GIBO Groep, Toyota Industrial Equipment Nederland, KLM Exel, Mazars en Free Record Shop Online. Meer informatie over AccountView vindt u op www.accountview.com.