Gemeente Amsterdam

Nieuwe website biedt aankomende docenten snelle toegang tot Amsterdamse onderwijs

Dit is een gezamenlijk persbericht gemeente Amsterdam/Amsterdams

Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO)
5 april 2004 - Herbert Raat, Hans Joosten

Vandaag openen het Amsterdamse onderwijs, de gemeente en de vakbonden de gezamenlijke website www.vooreenamsterdamseklas.nl. Deze wervende website is dé portal naar het Amsterdamse onderwijs. Hierop is alle informatie te vinden over reguliere lerarenopleidingen en speciale opleidingstrajecten, over speciale voorzieningen (zoals de bemiddeling bij huisvesting voor docenten) en de vacaturepagina's van de onderwijsinstellingen. Hiermee wil Amsterdam potentiële docenten interesseren voor een toekomstige carrière in het Amsterdamse onderwijs.

De Amsterdamse onderwijswethouder Ahmed Aboutaleb verricht de opening: "Deze digitale visitekaart van het Amsterdamse onderwijs komt precies op tijd. Op dit moment heeft het Amsterdamse onderwijs weinig vacatures. Maar onderzoeken wijzen uit dat al over een paar jaar honderden nieuwe docenten nodig zijn, vooral door de vergrijzing. Dus moeten we de huidige adempauze gebruiken om straks niet weer met een tekort geconfronteerd te worden."

De website is een initiatief van het Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO), het vorig jaar opgerichte samenwerkingsverband van de Amsterdamse schoolbesturen, de lerarenopleidingen, gemeente, stadsdelen en vakbonden om het dreigende lerarentekort aan te pakken. Dit voor Amsterdam unieke initiatief richt zich op het opleiden en aanstellen van extra onderwijspersoneel, verbetering van de (gezamenlijke) werving, en versterking van de concurrentiepositie van het Amsterdamse onderwijs, bijvoorbeeld door bemiddeling bij huisvesting. Sinds begin vorig jaar zijn al ruim 300 leraren aan een huurwoning geholpen. APO-voorzitter Anton Ederveen: "Alle partijen in het Amsterdamse zitten nu aan tafel. Zo kunnen we samen een actief personeelsbeleid gaan voeren. Zodat we niet alleen meer docenten krijgen, maar ook de kwaliteit van de leraren verder kunnen verbeteren."

Onderzoeken wijzen uit dat vanaf 2006 in het voortgezet onderwijs de tekorten sterk zullen toenemen, gevolgd door het basisonderwijsonderwijs (vanaf 2007). Hoewel de lerarenopleidingen weer meer aanmeldingen krijgen, is het aantal leraren dat het onderwijs verlaat -vooral vanwege pensionering- veel groter. In de Amsterdamse basisscholen werken ongeveer 4000 leraren, in het voortgezet onderwijs 2200. Het APO verwacht dat Amsterdam rond 2007 800 nieuwe leraren nodig heeft. Het Amsterdamse onderwijs wil de huidige adempauze gebruiken om nu maatregelen te nemen die dit toekomstige tekort moeten voorkomen.
Pb-067

© Gemeente Amsterdam