Politie Friesland

Politie Fryslan start proef met voice-bom tegen misbruik 1-1-2

Fryslân 05-04-2004 - Voor meer informatie Bureau Communicatie: 0900 - 8844

De Politie Fryslân pakt vanaf deze week valse 112-melders via een vaste telefoonaansluiting aan. Dat gebeurt door ze meerdere keren een zogenaamde voice-bom te sturen. Een voice-bom is een vooraf ingesproken tekst die een aantal maal naar het nummer van de valse melder kan worden gestuurd.

De 112-centrale in de Meldkamer Fryslân krijgt per maand ongeveer 500 valse meldingen binnen via vaste telefoonaansluitingen. Behalve dat valse meldingen strafbaar zijn, is het misbruik vooral ongewenst omdat het ten koste kan gaan van de mensen die de hulpdiensten in Fryslân echt nodig hebben. Een valse melding legt immers onnodig beslag op de capaciteit van de 112-centrale. Deze is overigens ruim bemeten. Valse meldingen belasten bovendien onnodig de centralisten in de meldkamer.

Proef
Het doel van de voice-bom is het aantal valse meldingen terug te brengen. Het gebruik van de voice-bom in Fryslân is een proef. Eind april zal een eerste evaluatie plaatsvinden. De komende maanden wordt bekeken of de voice-bom voldoet en wellicht ook in andere regios kan worden ingezet. De voice-bom wordt door de Meldkamer Fryslân alleen ingezet voor misbruik via vaste telefoonaansluitingen. Meldingen via mobiele telefoons komen bij de 112-centrale in Driebergen van het KLPD binnen. Daar wordt sinds enige tijd de voice-bom gebruikt en loopt het aantal valse meldingen flink terug.