UPC NEDERLAND

NV Werk en UPC samen in reintegratieproject

Overeenkomst NV Werk en UPC Nederland moet leiden tot snellere reïntegratie uitkeringsgerechtigden

Maandag 5 april - NV Werk en UPC Nederland zijn overeengekomen om een grote groep uitkeringsgerechtigden in Amsterdam een chello breedbandinternet aansluiting te geven. Dit hebben beide partijen vandaag bekendgemaakt tijdens een congres van het Platform Nederland Breed, het platform van de Nederlandse kabelbedrijven dat als doel heeft om maatschappelijk georiënteerde breedbandprojecten te stimuleren.

De overeenkomst stelt uitkeringsgerechtigden in staat via e-learning sneller cruciale kennis en vaardigheden te verwerven, die nodig zijn om de arbeidsmarkt met succes te betreden. De scholing die NV Werk aanbiedt via de snelle internetverbindingen van chello is zeer geavanceerd: deelnemers krijgen naast basis ICT, taal- en sociale vaardigheidstrainingen, tevens beroepsgeoriënteerde opleidingen via on-line virtual classrooms. Ook doen zij ervaring op met internet en computerprogramma's. Het project van NV Werk is een voorbeeld van een maatschappelijk relevante toepassing, waarvoor het toekomstvaste breedband netwerk van UPC Nederland uitermate geschikt is.

Snellere integratie in arbeidsproces via e-learning

E-learning via breedbandinternet maakt het mogelijk om mensen sneller in het arbeidsproces te reïntegreren. Hiermee komt een einde aan lange wachttijden voor cursussen, het inflexibele begin van te lange scholingstrajecten. Daarbij komt nog dat uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van NV Werk blijkt dat de effectiviteit van e-learning vele malen groter en motiverender voor de deelnemers is en tot snelle resultaten leidt. E-learning maakt mensen zonder werk sneller inzetbaar, en stelt hen een flexibel en op maat gesneden en doelgericht scholingspakket ter beschikking. Hierdoor verbeteren de kwalificaties van de deelnemers voor toetreding tot de arbeidsmarkt sterk en het vergroot de kans op werk.

Flexibel scholingstraject

NV Werk biedt een scholingstraject dat zes maanden kan beslaan (een eerste fase van twee maanden voor het opdoen van basisvaardigheden en tweede fase van vier maanden met beroepsgerichte modules) waarbij de cliënten van NV Werk in zogenaamde digitale werkplaatsen wekelijks een aantal dagdelen onderwijs volgen. Daarnaast biedt de NV Werk ook korte vier- , zeven- of tiendaagse cursussen aan voor mensen die een specifieke scholing nodig hebben; hierbij moet men denken aan een korte cursus Word, PowerPoint of een administratieve cursus.

Thuiscomputer met breedbandaansluiting

Omdat de deelnemers aan het scholingstraject standaard een compleet geconfigureerde thuiscomputer met een chello breedbandaansluiting van UPC Nederland krijgen, ontstaat voor hen de mogelijkheid om ook buiten de lessen om intensief gebruik te maken van de e-learning-mogelijkheden. Zo kunnen de cursisten online huiswerk doen.

Visie van NV Werk

Alex Deeleman, divisiemanager ICT-strategie en e-learning van NV Werk zegt dat voor e-learning breedbandinternet via de kabel onontbeerlijk is: 'Breedbandinternet via de kabel biedt de beste mogelijkheden. Het is snel en betrouwbaar. En cursisten zijn altijd online voor een vaste prijs. De telefoonlijn kon ons dit niet bieden.'

Deeleman wijst op de maatschappelijke relevantie van de samenwerking tussen UPC Nederland en de NV Werk: 'Het project is bedoeld om mensen de kennis en vaardigheden te bieden om de arbeidsmarkt weer te betreden. Laten we niet vergeten dat er in Nederland ruim een miljoen mensen weer in het arbeidsproces moeten reïntegreren. De geavanceerde e-learning methoden van NV Werk in combinatie met het snelle chello internet leveren een bijdrage aan het voorkomen van de digitale tweedeling en aan het bevorderen van de sociale cohesie.' Deeleman refereert aan de mogelijkheden tot permanente educatie die e-learning biedt, waarvan het belang werd onderstreept tijdens de EU-top van 2000 in Lissabon en het regeerakkoord van de tweede kabinet Balkenende, dat een focus op permanente scholing, als een van de centrale speerpunten van haar beleid, van zeer groot belang acht.


---

Visie van UPC Nederland

Gene Musselman, Managing Director UPC Nederland, voegt eraan toe: 'De infrastructuur is er, de deur staat open voor nieuwe content. Voor ons is de samenwerking met NV Werk nog maar een begin op het gebied van maatschappelijke toepassingen van breedbandinternet via de kabel'.

UPC Nederland UPC Nederland is een dochteronderneming van UnitedGlobalCom, Inc. en onderdeel van haar UPC Broadband divisie. Met zo'n 2,3 miljoen klanten is UPC Nederland de toonaangevende aanbieder op het gebied van geavanceerde media- en telecommunicatiediensten in Nederland. Op de consumentenmarkt voert UPC Nederland diensten op het gebied van internet (chello), telefonie en radio & tv. Hiervoor beschikt UPC Nederland in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant over hoogwaardige communicatienetwerken.

NV Werk

NV Werk is een onderneming die is opgericht om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen en zoveel mogelijk mensen onafhankelijk te laten worden van een uitkering. Kenmerkend voor NV Werk is de daadkrachtige aanpak: flexibel, doelgericht, concreet. Met oog voor de mens en aandacht voor persoonlijke aspecten en individuele kwaliteiten. We streven naar minder regels en meer effect. Dit leidt tot oplossingen die in de praktijk beter werken. NV Werk gelooft in individuele begeleiding van werklozen. Eigen verantwoordelijkheid blijft belangrijk, maar soms kan wat extra hulp de doorslag geven. Of een strengere aanpak, bijvoorbeeld bij onvoldoende motivatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

UPC Nederland

Mark Zellenrath

06 29 543 519

NV Werk

Alex Deeleman

020 510 6817 of 06 20 61 08 76

UPC N.V.

05 apr 04 13:50