Gemeente Doorn


Milieu / week 13

Renovatie riolering

Op maandag 5 en dinsdag 6 april 2004 worden in de Austerlitzseweg renovatiewerkzaamheden uitgevoerd en aansluitend op woensdag 7 en donderdag 8 april 2004 in de Vermeerlaan. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Insituform® -Rioolrenovatietechnieken bv, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het reinigen, inspecteren en renoveren van rioleringen door middel van de Insituform®-methode.

Werkwijze

Bij het Insituform®-proces wordt allereerst een naaldvilten kous van voldoende wanddikte vervaardigd die aan de buitenzijde is voorzien van een folie. Vervolgens wordt een vooraf met polyesterhars geïmpregneerde kous naar het werk getransporteerd. Gelijktijdig wordt het riool, waarin de kous moet worden ingebracht, gereinigd en geïnspecteerd. Op het werk wordt de kous met behulp van waterdruk via een inspectieput in het riool aangebracht. De waterdruk zorgt ervoor dat de kous zich volledig afzet tegen de oude buiswand. Door het water te laten circuleren via een boiler wordt dit verwarmd tot circa 80°C , waardoor een thermische reactie plaatsvindt en de hars uithardt.

Wij verzoeken u dan ook op de dagen van de werkzaamheden na ± 10:00 uur (ook 's avonds) zo min mogelijk water te gebruiken.

Tijdens de uitharding komen er dampen vrij. Deze dampen hebben een kunststofgeur met een zeer lage reukdrempel. Deze geur kan worden ervaren als een gaslucht, welke overigens niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Om mogelijke overlast inpandig te voorkomen, kunt u er het beste voor zorgen dat alle aanwezige watersloten van de afvoerleidingen met water zijn gevuld (toiletten, wastafels en afvoeren, ook van de cv-installatie).

Na uitharding van de kous worden de huisaansluitingen uitgeboord. Hierna is de waterafvoer van de woningen weer mogelijk. (Wij zullen dit middels een schrijven kenbaar maken).

Na het verdere afwerken van de kous wordt het riool weer in werking gesteld en is in het oude riool een geheel nieuwe, naadloze, kunststof leiding ontstaan waardoor het afvalwater meerdere decennia kan worden afgevoerd.

U zult begrijpen dat enige overlast niet te vermijden is en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Mocht u tijdens de uitvoering van het bovengenoemde werk vragen en/of problemen hebben met betrekking tot het uit te voeren werk, kunt u contact opnemen met de uitvoerder of voorman van Insituform op het werk.

Afsluiting wegen

Op 5 en 6 april zal het kruispunt Austerlitzseweg - Karel Doormanlaan
- Evertsenlaan afgesloten zijn voor al het verkeer. Wij verzoeken u om dit kruispunt deze dagen zoveel mogelijk te willen vermijden, om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te kunnen laten verlopen.

Op 7 april zal gewerkt worden aan het zuidelijke deel van de Vermeerlaan. Dit wegvak zal dan in zijn geheel worden afgesloten. Er komt zwaar materieel te staan. Wij verzoeken u dan ook deze dag uw auto elders te parkeren. Het verkeer zal worden omgeleid via de noordelijke rijbaan.

Op 8 april zal het noordelijk riool van een kous worden voorzien. Het wegvak Frans Halslaan, gelegen tussen de Vermeerlaan en de Mesdaglaan zal die dag afgesloten worden om het zwaar materieel daar neer te zetten.