Gemeente Doorn


Kapvergunning / week 14
Verleende kapvergunningen
Plaats Aantal + Soort Herplant

* Boslaan 10

* Notengaard 15

* Speenkruid 2


* 1 berk

* 1 berk

* 1 conifeer


*

De betreffende stukken liggen voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze mogelijkheid geldt niet voor dunning. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV).