Gemeente Doorn


Welzijn / week 14

Langdurigheidstoeslag

Heeft u al geruime tijd een uitkering (bijstand of een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering), dan komt u in 2004 in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. Deze toeslag is nieuw in de Wet werk en bijstand.

Om in aanmerking te komen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

* u bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar;
* u heeft vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau;
* u heeft in die vijf jaar geen inkomsten uit arbeid (zoals salaris) gehad of in verband met arbeid (zoals een WW-uitkering);
* het moet duidelijk zijn dat u geen perspectief heeft op werk.

De langdurigheidstoeslag kan één keer per jaar worden toegekend. De hoogte van de toeslag is
EUR 462,- voor gehuwden, EUR 415,- voor alleenstaande ouders en EUR 324,- voor alleenstaanden.

U kunt de langdurigheidstoeslag aanvragen bij cluster Welzijn, sociale zaken. Zonder aanvraag wordt deze toeslag niet uitgekeerd.

Valys opvolger traxx

Valys is vanaf 1april 2004 de opvolger van TraXX. De TraXX-pas is vanaf die datum niet meer geldig. Met behulp van Valys kunnen mensen met een handicap per taxi en openbaar vervoer reisjes en uitstapjes maken naar bestemmingen buiten de regio waar zij wonen. Elke gemeente kent voor vervoer binnen de regio Wvg-vervoersvoorzieningen. Voor andere bestemmingen, zoals school, werk of dagbesteding, bestaan andere regelingen.

Wat zijn de veranderingen?

U reist per taxi en betaalt voor het gebruikelijke traject via de openbare weg een tarief van EUR 0,16 per kilometer. Dat is een verbetering ten opzichte van TraXX, toen betaalde u de treinafstand van uw reis, ook al nam de taxi een kortere route. De kilometers met dat goedkope tarief zijn beperkt. Valys-pashouders krijgen een standaard hoeveelheid persoonlijke kilometers. Voor 2004 is dat 275 kilometer per jaar. De prijs per kilometer boven deze hoeveelheid wordt EUR 1,25.

Kunt u niet met de trein reizen en heeft u geen gehandicaptenparkeerkaart, dan kan een speciale indicatie uitwijzen of u recht heeft op de dubbele hoeveelheid van 550 kilometer voor dit jaar. Verder regelt u voortaan zelf het deel van de reis dat u met openbaar vervoer reist.

Houders van een TraXX-pas hebben begin maart informatie over de Valys-pas ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Valys, telefoon 0900-9630, of via de website, www.valys.nl.