Gemeente Hulst


Persbericht - 05.04.2004

Wijkplan Langs de Linie

Voor de wijk Langs de Linie in Hulst, welke de wijkdelen Moerschans, De Linie en Nieuw Hulst omvat, is een wijkplan opgesteld. Dit plan wordt op maandag 5 april 2004 om 15.00 uur door de projectgroep - in het stadskantoor - overhandigd aan het college van burgemeester en wethouder. Wethouder Ben Pauwels zal het plan namens het college in ontvangst nemen.

Een wijkplan is een instrument om de leefbaarheid van een wijk in stand te houden en daar waar mogelijk verder te bevorderen. Het plan bestaat onder meer uit een inventarisatie van de bestaande situatie en de voorzieningen in de wijk. Aan de hand van het zo ontstane overzicht worden knelpunten, problemen en wensen gesignaleerd. Op basis hiervan wordt een programma met oplossingen opgesteld.

Het wijkplan is opgebouwd uit een 6-tal hoofdstukken. Er worden achtereenvolgens de historische achtergrond, een wijkanalyse, een overzicht van de knelpunten, de mogelijke oplossingen en een prioriteitsvolgorde aan de orde gesteld.

Het plan is opgesteld door een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de wijkraad Langs de Linie en van de gemeente Hulst. De bewoners van de wijk zijn betrokken middels een enquête en een inspraakavond.

Het plan wordt besproken in de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte, welke plaatsvindt op dinsdag 6 april 2004 19.30 uur stadhuis Hulst.

---

Gemeente Hulst Team Communicatie
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389136
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl