Gemeente Amsterdam

Website biedt docenten snelle toegang tot Amsterdams onderwijs

www.vooreenamsterdamseklas.nl
5 april 2004 - Johanneke Helmers

Het Amsterdamse onderwijs, de gemeente en de vakbonden openden vandaag de gezamenlijke website www.vooreenamsterdamseklas.nl. Deze wervende website is dé portal naar het Amsterdamse onderwijs. Hiermee wil Amsterdam potentiële docenten interesseren voor een toekomstige carrière in het Amsterdamse onderwijs.

Voor een Amsterdamse klas

Op deze website is allerlei onderwijsinformatie te vinden:
* reguliere lerarenopleidingen,

* speciale opleidingstrajecten,

* speciale voorzieningen (zoals de bemiddeling bij huisvesting voor docenten),

* vacaturepagina's van de onderwijsinstellingen.

Onderwijswethouder Ahmed Aboutaleb verrichte de opening: "Deze digitale visitekaart van het Amsterdamse onderwijs komt precies op tijd. Op dit moment heeft het Amsterdamse onderwijs weinig vacatures. Maar onderzoeken wijzen uit dat al over een paar jaar honderden nieuwe docenten nodig zijn, vooral door de vergrijzing. Dus moeten we de huidige adempauze gebruiken om straks niet weer met een tekort geconfronteerd te worden."

Samenwerkingsverband

De website is een initiatief van het Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO). Dit is een samenwerkingsverband van de Amsterdamse schoolbesturen, de lerarenopleidingen, gemeente, stadsdelen en vakbonden om het dreigende lerarentekort aan te pakken. Voor Amsterdam is dit uniek. Het initiatief richt zich op:
* het opleiden en aanstellen van extra onderwijspersoneel,
* verbetering van de (gezamenlijke) werving,
* versterking van de concurrentiepositie van het Amsterdamse onderwijs, bijvoorbeeld door bemiddeling bij huisvesting.

Sinds begin vorig jaar zijn al ruim 300 leraren aan een huurwoning geholpen.

Tekorten in de toekomst

Onderzoeken wijzen uit dat vanaf 2006 in het voortgezet onderwijs de tekorten sterk zullen toenemen, gevolgd door het basisonderwijs (vanaf 2007). Hoewel de lerarenopleidingen weer meer aanmeldingen krijgen, is het aantal leraren dat het onderwijs verlaat -vooral vanwege pensionering- veel groter. In de Amsterdamse basisscholen werken ongeveer 4000 leraren, in het voortgezet onderwijs 2200. Het APO verwacht dat Amsterdam rond 2007 800 nieuwe leraren nodig heeft. Het Amsterdamse onderwijs wil de huidige adempauze gebruiken om nu maatregelen te nemen die dit toekomstige tekort moeten voorkomen.

© Gemeente Amsterdam