Gemeente BreukelenGemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Breukelen maken bekend dat zij deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht die per 1 januari 2004 in het leven geroepen is. Het betreft een voortzetting van de reeds bestaande samenwerking die in het verleden bij de gemeenschappelijke regeling van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) was ondergebracht. Het mandaat dat in 2000 door de gemeente werd afgegeven blijft de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden door de Milieudienst Noord-West Utrecht, gevestigd in Breukelen.

---

Wet Milieubeheer
februari 2004
werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;