Ingezonden persbericht


Hoogspannings deels ondergronds in de Elten

Afgelopen week is, na enige weken van voorbereidende werkzaamheden, het ondergronds brengen van de hoogspanning begonnen. In de Elten zijn de eerste sleuven voor de hoogspanningskabels gegraven en zijn de eerste kabels getrokken. De komende maand gaan ook de rest van de kabels in de Elten ondergronds, waarna het de beurt is aan de kabels in de Bellefleurstraat.

Bij de start van de ontwikkeling van de Waalsprong, enkele jaren geleden, heeft het gemeentebestuur van Nijmegen besloten de hoogspanningskabels uit ethische overweging ondergronds te brengen. Vorig jaar zijn hierover afspraken gemaakt met de Nuon en zijn de plannen gepresenteerd. Dit voorjaar worden de kabels in Oosterhout daadwerkelijk ondergronds gebracht. Daarna moeten er nog verschillende werkzaamheden aan masten en stijgpunten verricht worden voordat in 2005 de hoogspanningsmasten definitief uit het landschap verdwijnen. Omdat het verbinden van de kabels een dure aangelegenheid is, worden de sleuven voor de kabels zo lang mogelijk gemaakt. Uiteindelijk komt er in Oosterhout maar één koppelpunt. Dit punt ligt in de Elten, op de Pijlpuntstraat, dat nu nog een bouwweg is. Hier buigt de kabel richting Bemmel en Zevenaar af richting de Griftdijk en duikt de kabel voor Arnhem onder het water door richting de Bellefleurstraat. Het tracé dat nu getrokken wordt, loopt vanaf het nieuwe stijgpunt ten zuiden van de wijk door de Elten en langs de Pijlpuntstraat naar de Griftdijk.