Gemeente Doorn


Vandalismemeter / week 14

Waarom een vandalismemeter?

Vrijwel elke gemeente, ook de gemeente Doorn, heeft te maken met gevallen van vernieling en bekladding van publieke en private eigendommen. Deze vormen van vandalisme leiden tot overlast, maar ook tot de nodige kosten vanwege herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat de gemeente, en dus u als inwoner opdraait voor de kosten van vandalisme. Voortaan publiceert de gemeente Doorn per kwartaal een overzicht van de vernielingen en de daarbij behorende kosten. De gemeente verwacht met deze publicatie dat de oplettendheid en betrokkenheid toeneemt en het vandalisme daardoor vermindert

Eerste kwartaal 2004

* Rond de jaarwisseling zijn verscheidene papierbakken vernield. De totale schade bedroeg EUR 1835,- .

* Aan de Dorpsstraat en de Van Bennekomweg zijn vernielingen aangebracht aan telefooncellen, totale schade EUR 600,-.
* Diverse vernielingen aan de gemeentewerf. De kosten bedragen EUR 300,- , exclusief arbeid.

* Een omgetrapte besturingskast van het gemaal aan de Langbroekerweg, schade EUR 1560,- .

* Vernielingen bij het AZC, kosten EUR 100,- .
* Medio maart zijn op de Beaufortweg de komborden gestolen. Dit is de derde keer binnen een jaar. De kosten bedragen EUR 220,- , exclusief arbeid.

De totale kosten van bij ons gemelde vernielingen bedragen voor het eerste kwartaal van 2004 dus EUR 4615,- . Hierbij komen nog de arbeidskosten van de herstelwerkzaamheden.

Meld vandalisme!

De gemeente Doorn roept u op om bij het waarnemen van vandalisme actie te ondernemen. De gemeente wil, samen met de politie, graag het vandalisme aanpakken. Daarbij hebben wij wel uw hulp nodig. Feit is namelijk dat er weinig melding wordt gemaakt van vandalisme. Dat is jammer, omdat een melding de pakkans van de daders vergroot. Tevens draagt uw melding bij aan een beter beeld van de soort en omvang van vandalisme in Doorn. De gemeente kan zorg dragen voor een snel herstel van vernielde gemeentelijke eigendommen, zodat verloedering geen kans krijgt. Wanneer u direct getuige bent van vandalisme kunt u bellen met de politie, tel. 0900-8844. Voor meldingen van schade kunt u tijdens kantooruren terecht bij de gemeentelijk opsporingsambtenaar, tel. 06-53729134.