ZORGVERZEKERAAR VGZ
http://www.vgz.nl

Optimistische rekensom VWS kost verzekerde 5 euro

Zorgverzekeraar VGZ heeft becijferd dat bij doorgang van de huidige plannen voor het zittend ziekenvervoer, ziekenfondsverzekerden volgend jaar minstens 5 euro extra premie gaan betalen. VWS stelt voor de nieuwe regeling, waarvan nog onduidelijk is of, en wanneer die ingaat, landelijk 95 miljoen euro beschikbaar. Eerste berekeningen laten echter al een schadelast zien van 145 miljoen euro.

Om de kosten van de gezondheidszorg te drukken zou het gehele zittend ziekenvervoer oorspronkelijk per 1 januari uit het ziekenfonds worden gehaald. Na protest van de Tweede Kamer kwam de minister met een nieuw voorstel, waarbij het zittend ziekenvervoer nog wordt vergoed voor 4 groepen verzekerden: nierdialysepatiënten, radiotherapie- en chemokuurpatiënten, visueel gehandicapten en rolstoelgebruikers. De datum van invoering werd uitgesteld naar 1 april, omdat er geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. Tot op heden is er geen besluit genomen.

Wel is er een motie ingediend om een hardheidsclausule in te voeren, waarmee een 5e categorie van patiënten zou worden toegevoegd. De behandelend arts kan aangeven of een patiënt een chronische aandoening heeft en voor categorie 5 in aanmerking komt. Hiermee ontstaat een regeling die nauwelijks afwijkt van de huidige regeling. Het ministerie van VWS stelt voor de nieuwe regeling een budget beschikbaar van 95 miljoen euro. De eerste berekeningen laten daarentegen een verwachte schadelast zien van 145 miljoen euro. Dit betekent een tekort van 50 miljoen. Omgerekend is dat circa 5 euro per ziekenfondsverzekerde, hetgeen in de premie van 2005 zou moeten worden verrekend.

Alleen al voor VGZ met een marktaandeel van 12% (1,2 miljoen ziekenfondsverzekerden en 0,9 miljoen particulier verzekerden) betekent dat een onvoorziene kostenpost van 6 miljoen euro. Vooralsnog heeft VGZ besloten de huidige regeling in ieder geval tot 1 juli uit te voeren. Vervoerders zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.


---------------------------------------