05- 04-2004
Het Maandblad Geestelijke volksgezondheid in april

Utrecht, 5 april 2004. Veel mensen die in therapie willen komen daar niet voor in aanmerking. Hun problemen zijn ernstig genoeg, maar ze zijn te weinig introspectief of hun klachten zijn nauw verweven met persoonlijkheidsstoornissen. Voor hen is er sinds enige tijd een alternatief: cognitieve zelftherapie (ctz) is een goedkope, laagdrempelige methode waarin mensen in tweetallen onderzoek doen naar de herkomst van hun problemen. De basisbeginselen leren ze onder professionele leiding; daarna komt er geen therapeut meer aan te pas.

In MGv 04-4 beschrijft psycholoog Jos Leunissen wat 'zelftherapie' behelst. Anders dan het 'cocounselen' waaruit ze voortkomt, is czt strak geregeld; dat voorkomt conflicten. En anders dan veel andere therapieën spoort ze de deelnemers aan om nieuw gedrag uit te proberen. Of czt echt werkt, moet nog blijken. Psychiater Peter den Boer, psycholoog Peter Paul Mersch en socioloog Durk Wiersma de uitkomsten van een voorlopig onderzoek. Bijna drie van de vier geïnterviewde patiënten zeiden dat hun klachten waren verminderd, en dat ze de nieuwe inzichten konden toepassen in hun dagelijks leven. Dat suggereert dat 'zelftherapie' even goed is als de Riagg. Nu er wordt bezuinigd op psychotherapie zal dat ook beleidsmakers interesseren.

In plaats van de Wet Bopz

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen is tien jaar oud, en nu al wordt de doodsklok over haar geluid. Volgens sommige psychiaters stelt de wet hen niet in staat om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben - maar dat zelf niet inzien. Volgens J.R. van Veldhuizen en A.J.K. Hondius heeft het aanpassen van de wet geen zin: ze moet plaats maken voor een heel nieuw wettelijk kader.

In strijd met de Wet Bopz

De Wet Bopz is ook van toepassing in instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg of psychogeriatrie. Daar wordt weinig geklaagd, terwijl er wel degelijk grensoverschrijdingen plaatsvinden, zo constateert jurist L.A.P. Arends. Dat daar zelden werk van wordt gemaakt, komt door de onmondigheid van de bewoners, maar ook door de huisregels. Sommige klachtenreglementen zijn zelfs in strijd met de wet.

Bij twijfel: niets doen

Niets doen heeft iets nikserigs, en bij psychische stoornissen kan het levensgevaarlijk zijn. Psychiaters Ad Kaasenbrood, Peter Hanneman en psycholoog Bert van der Werf wijzen er echter op dat je sommige patiënten maar beter níet kunt behandelen. Soms valt namelijk te voorzien dat wél ingrijpen ernstiger schade met zich meebrengt dan onthouding - al is het maar omdat andere patiënten daardoor zorg mislopen.

---

Het MGv is een uitgave van het Trimbos-instituut in samenwerking met Bohn Stafleu Van Loghum. Het heeft een onafhankelijke redactie. Journalisten en politici kunnen een gratis exemplaar aanvragen: tel. 030-2971100 (fax: 030-2971111) mgv@trimbos.nl of: MGv, Postbus 725; 3500 AS Utrecht. Anderen kunnen een exemplaar bestellen bij BSL Klantenservice, Postbus 246; 3990 GA Houten; 030-6383736 (fax: 030-6383999) http://www.bsl.nl

Zie ook het MGv op de website.