Socialistische Partij

Eigen bijdrage thuiszorg valt zwaarder dan verwacht


05-04-2004 * Ruim 80% van de melders ondervindt ernstige gevolgen van de verhoging van de eigen bijdrage. Dat blijkt uit onderzoek dat de SP via haar website deed naar de gevolgen van de verhoging van de eigen bijdrage thuiszorg.

De resultaten wijzen erop dat de gevolgen veel ernstiger zijn dan uit het begin april verschenen verkennende onderzoek van staatssecretaris Ross bleek. Ook de resultaten van onderzoek van grote thuiszorgorganisaties als in Rotterdam wijzen hierop.

De resultaten treft u hier:
www.sp.nl/nieuws/actie/eigenbijdrage/onderzoek_SP.stm