Ingezonden persbericht


P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 5 april 2004

Groen! aanvaardt koerswijziging tegen groene stroom niet
---

Groen! is verbolgen over de recente koerswijziging van Vlaams minister van Energie Bossuyt inzake de hernieuwbare energiebronnen. Vorige week keurde het Vlaams parlement op vraag van het kabinet met een wisselmeerderheid een decreetvoorstel van Sp.a/Spirit en VLD goed, dat er op neerkomt dat de groenestroomdoelstelling in Vlaanderen van 6% naar 5,2% wordt afgezwakt. Vrijdag besliste de minister om groene stroom die in België geproduceerd wordt niet langer vrij te stellen van distributiekost.

Beide maatregelen betekenen een slag in het gezicht van de kleine consument, die vanuit een ecologische verantwoordelijkheidszin voor het welzijn van zijn kinderen en kleinkinderen bewust kiest voor groene stroom, maar ook van de energiebedrijven die plichtsbewust geïnvesteerd hebben in schone en veilige energieparken. De prijs van groene stroom zal voor de kleine verbruiker stijgen, het draagvlak zal verkleinen en de investeringen zullen bevroren worden. Daar waar de inplanting van hernieuwbare energietechnologieën in Vlaanderen juist mooie kansen biedt op een toename van onze duurzame economische activiteit en kwaliteitsvolle tewerkstelling, wordt deze toekomstgerichte sector nu een hak gezet. Tegelijk worden de elektriciteitsproducenten die voornamelijk gebruik blijven maken van ongezonde en vervuilende kernreactoren en klassieke fossiele brandstoffencentrales beloond voor hun onwil om duurzaam te innoveren.

Omdat de recente maatregelen zowel vanuit sociaal als vanuit ecologisch standpunt onwenselijk zijn, doet Groen! volgende voorstellen:
- Vlaams minister Bossuyt moet zijn beslissing herroepen, zodat de distributiekost voor groene stroom die in ons land werd opgewekt, kosteloos blijft. Tegelijk moet hij met de Europese Commissie onderhandelingen opstarten om een oplossing uit te werken. Een belangrijk argument naar Europa toe is dat Vlaanderen anders de door de EU opgelegde norm voor hernieuwbare energie beslist niet zal halen.
- Indien de onderhandelingen met de Europese Commissie zonder resultaat blijven, wil Groen! dat alle hernieuwbare stroom die in de EU wordt opgewekt opnieuw gratis over het Vlaamse distributienet kan. Hierdoor wordt aan de concurrentiebezwaren van de Commissie tegemoetgekomen. Een andere mogelijkheid is om alternatieve steunmaatregelen uit te werken, die de nieuw opgelegde distributiekostprijs voor groene stroomleveranciers ruimschoots compenseert.
- Om de energiefactuur van de energie-intensieve bedrijven te drukken, moet federaal minister van Economie Fientje Moerman de concurrentie bevorderen op het vlak van de stroomproductie. Ruim 90% van de elektriciteitsopwekking in ons land blijft in handen van één bedrijf, waardoor de marktwerking niet speelt en de prijzen hoog blijven. Daarom moet de beslissing van de vorige paars-groene federale regering om minstens 4.000 MW van de productiecapaciteit van Electrabel te veilen, onmiddellijk gerealiseerd worden. Deze maatregel zal een veel gunstiger effect hebben op de energieprijs dan een vrijstelling van groene stroomcertificaten voor grootverbruikers.

Vera Dua, voorzitter Groen!
Eloi Glorieux, Vlaams volksvertegenwoordiger 0475 98 20 93

...............................................
Persdienst Groen!
Sylvie Fabré, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel 02 290 91 46 fax 02 290 91 47
gsm 0476 99 97 13
e-mail pers@groen.be
...............................................
Groen! via InterNet
e-mail persdienst: pers@groen.be Groen! homepage : http://www.groen.be/ persteksten : http://www.groen.be/pers/ Uit- of inschrijven op deze mailinglist:
ga naar http://www.groen.be/pers/ ...............................................