Nieuw-Vlaamse Alliantie


Splitsing B-H-V: steunen VLD en SP.A eigen burgemeesters of Franstalig afwijzingsfront? (05/04/04)

De N-VA roept de voorzitters van SP.A en VLD op om de burgemeesters van hun eigen partij te steunen in hun actie voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Steve Stevaert en Dirk Sterckx moeten kleur bekennen: steunen zij hun partijgenoten in hun boycot of steunen zij hun regeringsgenoot Dewael in zijn sancties tégen de boycot?
De N-VA neemt zelf de proef op de som. In de Kamer dient Geert Bourgeois bij hoogdringendheid een resolutie in waarin minister Dewael wordt opgeroepen om geen sancties te nemen tegen de Vlaams-Brabantse burgemeesters. En in een brief aan Kamervoorzitter De Croo vraagt N-VA-kamerlid Geert Bourgeois dat het parlement onmiddellijk de wetsvoorstellen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde behandelt. Zowel het wetsvoorstel van de N-VA als het gemeenschappelijk voorstel van alle Vlaamse partijen (N-VA, CD&V, VLD, SP.A) ligt in de Kamer al maanden te wachten op behandeling.

Reeds eerder diende Geert Bourgeois het gemeenschappelijk wetsvoorstel voor de splitsing in de vorm van een amendement in op het wetsontwerp inzake de kieshervorming. Zo kon het kiesarrondissement alvast voor de eerstkomende Europese verkiezingen gesplitst worden. Maar spijtig genoeg verwierpen alle Vlaamse meerderheidspartijen dit amendement en stemden ze dus tegen hun eigen wetsvoorstel.

Al 40 jaar eisen de Vlamingen de splitsing van het kiesarrondissement. Enerzijds omdat het onrechtvaardig is dat Franstalige inwijkelingen in het Vlaamse Halle-Vilvoorde kunnen stemmen voor Franstalige partijen terwijl geen enkele Vlaming in Waals-Brabant kan kiezen voor een Vlaamse partij. Anderzijds omdat het behoud van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zorgt voor een permanente bron van verfransing en communautaire conflicten. De Franstalige partijen proberen in Halle-Vilvoorde immers Franstalige kiezers te ronselen met agressieve, anti-Vlaamse standpunten en acties.

De N-VA vraagt de voorzitters van SP.A en VLD om hun eigen partijgenoten burgemeesters resoluut te ondersteunen en afstand te nemen van minister Dewael en zijn sancties. De burgemeesters hebben de Grondwet en het Arbitragehof aan hun kant, Dewael heeft de PS en het FDF aan zijn kant. Aan wiens kant staan Stevaert en Sterckx?

Auteur:
Geert Bourgeois, Kamerlid, algemeen voorzitter
Nieuw-Vlaamse Alliantie

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be