Stichting Natuur en Milieu

Utrecht, 01 april 2004

In het april nummer van Natuur en Milieu:

Groeiplannen voor Schiphol nieuwe bedreiging voor 200.00 mensen Natuur en Milieu brengt letterlijk in kaart wat de gevolgen zijn van een toekomstige Kaagbaan van Schiphol, en van de bijbehorende intensief te gebruiken vliegcorridor tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. In geheime plannen koerst de luchthaven af op een zesde en een zevende start- en landingsbaan ten behoeve van een verdubbeling van de capaciteit (van 40 miljoen passagiers per jaar nu tot 85 miljoen straks). De uitgelekte Nota ruimte houdt alvast gebieden vrij van woningbouw voor een verveertienvoudiging van het vliegverkeer ter plaatse.
Natuur en Milieu heeft in kaart gebracht wat de gevolgen zijn. Bennebroek en delen van Hoofddorp zullen zeer zwaar geluidbelast gaan worden. En 200.000 extra bewoners - in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Bennebroek, Aerdenhout, Heemstede, Bloemendaal, het noorden van Hillegom en een groot deel van Haarlem krijgen ernstige lawaaioverlast te verduren, aldus luchtvaartdeskundige Jan Fransen van Natuur en Milieu.

En verder:
. Interview Aad Veenman, president-directeur NS. Volgens hem is het een maatschappelijke afweging of bereikbaarheid per trein er altijd en voor iedereen moet zijn. Politiek Den Haag bepaalt welke stations we aandoen en met welke frequentie. de rol van NS is dat zo goed mogelijk te doen. Het is de perceptie van de buitenwereld dat we het niet goed doen.
. Ziek van autos . Jaarlijks sterven 4500 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Een voorbeschouwing op het congres Gezond Verkeer, dat Stichting Natuur en Milieu en het Astma fonds houden op 15 april. . Kankerrisicos door industriële luchtvervuiling vallen mee. . Nieuwe landgoederen: natuur of wijkplaats voor de rijken?