Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Groot onderhoud Nico Broekhuysenweg en Joris van den Berghweg

Het stadsdeel knapt twee wegen op in het buitengebied bij Sportpark De Eendracht grondig. Zowel de Nico Broekhuysenweg als de Joris van den Berghweg hebben last van verzakkingen, scheuren en gaten, terwijl bij regen het water slecht weg kan. Van het groot onderhoud maakt het stadsdeel gebruik om het wegprofiel aan te passen. Dat nieuwe profiel moet het vooral voor fietsers een stuk veiliger maken.

De plannen
De geasfalteerde rijbaan krijgt een breedte van 5 meter (is nu 7 meter breed). Ter plaatse van het bestaande voetpad komt een fietspad, dat van de rijbaan gescheiden wordt door een grasberm met bomenrij. Het kruispunt Broekhuysenweg/Berghweg komt wat hoger te liggen om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer af te remmen. De maximumsnelheid op beide wegen wordt 50 km per uur, waarbij de Nico Broekhuysenweg wordt gesloten voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Gevolgen voor het groen
Bij de Nico Broekhuysenweg moeten voor de aanleg van het fietspad en het onderhoud aan de boomsingel totaal 5 bomen weg en er komen 9 nieuwe bomen terug. Bij de Joris van den Berghweg moeten 9 bomen verdwijnen; daar vindt aanplant van 34 nieuwe bomen plaats. Het doorgeschoten bosplantsoen langs die weg wordt gerooid om de bomenrij meer groeiruimte te geven en de sociale veiligheid te bevorderen.

Uitvoering in mei 2004 gereed
Het groot onderhoud is in december 2003 begonnen met het kappen en rooien van een aantal bomen en bosschages. Half januari 2004 ging het echte werk van start. De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) zal de riolering langs beide wegen vervangen. De dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer gaat nieuwe en meer lichtmasten langs de wegen plaatsen.
Het werk is in drie fases gesplitst. Het werk aan de Nico Broekhuysenweg en de Joris van den Berghweg is al klaar. Begin april is de laatste fase aan de beurt, de kruising van beide wegen. Waar gewerkt wordt, is een omleiding voor het verkeer. De aan de wegen gelegen volkstuincomplexen blijven bereikbaar.

Participatie
Bewoners, volkstuincomplexen en bedrijven hebben in mei 2003 gelegenheid gehad om hun mening te geven over de voorstellen. Deze stukken kunt u nog steeds raadplegen via de bijlage op deze pagina. Ze geven een indruk van de nieuwe verkeerssituatie en wat er met het groen gaat gebeuren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande contactpersoon.

Contact:
Merlijn van den Berg
Bijlage(n):
Inzagestukken Participatie Nico Broekhuysenweg en Joris van den Berghweg
Gerelateerde bericht(en):
Werk aan de weg