Socialistische Partij

Nijs onderwezen door ROOD


05-04-2004 * Voor aanvang van het debat over het HOOP (Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan) hebben SP-jongeren van ROOD duizend protestkaarten overhandigd aan staatssecretaris Nijs. De regering dreigt het hoger onderwijs aanzienlijk minder toegankelijk te maken.

Driek van Vugt, voorzitter van ROOD, gaf de staatssecretaris een korte masterclass over verantwoord investeren in het hoger onderwijs. Driek sprak zich uit tegen collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort, twee van de belangrijkste voorstellen van Nijs. Deze zullen volgens de SP-jongeren niet leiden tot een verbetering van het hoger onderwijs, maar slechts tot een grotere tweedeling.