Politie Noord-Holland-Noord

Hoorn en omgeving 5 april

Hoorn 05-04-2004 - 16.00 uur

Milieuovertredingen

Zwaag, donderdag 25 maart 2004.

Op donderdag 25 maart 2004 controleerde de politie in samenwerking met een inspecteur van het ministerie van VROM (inspectie Noord-West te Haarlem) de gemeentewerf van de gemeente Hoorn aan de Oude Veiling in Zwaag. In totaal werden een tiental milieuovertredingen geconstateerd.

De controle vond plaats naar aanleiding van een eerder bezoek van de politie aan het bedrijfsterrein. Hierbij was opgevallen dat sommige zaken niet in orde waren. Dit maakte een gedegen controle noodzakelijk. Op het terrein bleek onder meer de wasplaats en de zoutopslag niet aan de eisen te voldoen (geen vloeistofdichte ondergrond). In een kast bleken bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen naast elkaar te liggen. Bovendien voldeed de kast niet aan de eisen. In de bedrijfshal was een afvoer gemaakt waardoor water vanaf de werkvloer rechtstreeks op het oppervlaktewater werd geloosd en in een magazijn bleken teveel gevaarlijke stoffen te zijn opgeslagen. De politie maakt proces-verbaal op. De verantwoordelijke ambtenaar voor deze overtredingen wordt uitgenodigd om een verklaring af te leggen. Voor een aantal zaken wordt bestuursdwang aangezegd. Dit betekent dat de gemeente een korte periode tijd krijgt om de zaak in orde te brengen. Doen zij dit niet, dan volgt een dwangsom.

Opgevoerde bromfiets onderuit

Berkhout, zondag 4 april 2004.

Zondagmiddag om 17.00 uur is een 17-jarige bromfietser uit Amsterdam gewond geraakt nadat hij met zijn brommer onderuit ging op de Slagterslaan in Berkhout. De jongen had de bromfiets niet onder controle. Onderzoek wees uit dat de bromfiets opgevoerd was en snelheden tot 130 kilometer per uur kon halen. De jongen is met een armbreuk naar het Westfries Gasthuis in Hoorn overgebracht.

Verkeerscontrole

Opperdoes, maandag 5 april 2004.

Maandagochtend zijn zeven automobilisten bekeurd wegens het rijden zonder autogordel over de Almersdorperweg in Opperdoes. De controle was van 9.30 uur tot 11.30 uur.