Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

23 maart 2004

NIEUWE PARTICIPATIES VOOR TECHNOSTARTERSFONDS ZUID-OOST NEDERLAND

Het Technostartersfonds Zuid-Oost Nederland B.V. - beter bekend onder de naam TechnoStars - heeft een belang van 20% genomen in het aandelenkapitaal van Genexis B.V. uit Eindhoven en een 33,3% aandelenbelang in AskNow Solutions B.V. in Tilburg. Daarmee hebben twee veelbelovende innovatieve ondernemingen een belangrijke extra kapitaalinjectie gekregen om hun producten en markten verder te ontwikkelen.

Genexis: maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van glasvezel

Genexis B.V. richt zich op het ontwikkelen van glasvezel communicatiesystemen voor huishoudens en consumenten. Nederland loopt voorop als het gaat om glasvezelverbindingen. Toch worden de mogelijkheden nog niet optimaal benut. Het probleem én de uitdaging zit in de implementatie van technologieën die diensten via glasvezel mogelijk maken. Genexis heeft een netwerkconcept ontwikkeld dat de implementatie mogelijk maakt en dat tegelijkertijd borg staat voor een optimale beheersbaarheid en minimale onderhouds- en beheerkosten. Met dit concept komt de werkelijkheid van fiber-to-the-home breedbandverbindingen steeds dichterbij. De techniek van Genexis kan namelijk gebruikt worden om ultra snelle dataverbindingen via het glasvezelnet efficiënt en probleemloos te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan (analoge) televisie en telefonie, maar ook aan digitale televisie, internetverbindingen en zorg- en beveiligingsdiensten.

Het Genexis systeem is het enige ter wereld dat transparant een keur aan communicatie-signalen doorgeeft. Het is volledig compatibel met huidige én toekomstige informatiediensten via glasvezel. Op de technologie van Genexis is patent aangevraagd.

Frank van de Ven, investmentmanager BOM Starterscentrum over Genexis: "Genexis vormt een goede aanvulling voor TechnoStars gezien het technische en innovatieve karakter van dit bedrijf. De ontwikkelde techniek binnen Genexis kan een versnelling tot stand brengen in de exploitatie en het gebruik van glasvezel bij de consument."

(