Gemeente Utrecht

Secretarie
Bestuurscommunicatie
persbericht

|                 |Postbus 16200               |
|                 |3500 CE UTRECHT              |
|                 |Telefoon: (030) 286 11 32         |
|                 |Fax: (030) 286 11 43            |
|                 |Internet: www.utrecht.nl          |
Bommelding in Utrecht

In een trein op Utrecht Centraal is vanmorgen een verdacht pakketje aangetroffen. De Spoorwegen hebben de trein - nadat de passagiers waren uitgestapt - naar een rangeerterrein bij het station Lunetten laten rijden, in verband met mogelijk gevaar voor de omgeving. Later werd in de trein een tweede verdacht pakketje aangetroffen.

De Spoorwegen hebben de trein naar het rangeerterrein in Lunetten verplaatst om het gewone treinverkeer doorgang te laten vinden. Volgens de geldende richtlijnen bij bommeldingen is het terrein afgezet en zijn in een straal van 100 meter de huizen ontruimd. Het gaat om 40 tot 50 woningen en 140 mensen. De bewoners zijn opgevangen in het buurtcentrum Musketon en in de Aristo-zalen. Zij waren daar rond half 3. Even daarna begon de Explosieven Opruimings Commando (EOC) met zijn werkzaamheden. Daartoe was het bijvoorbeeld nodig de electriciteit van de bovenleiding af te halen.

Burgemeester A.H. Brouwer-Korf heeft om 14.05 het Beleidsteam ingesteld. Dat is in kernformatie bijeen in het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid aan de Briljantlaan. De burgemeester heeft omstreeks 15.00 uur een bezoek gebracht aan de bewoners in buurtcentrum Musketon en in de Aristo-zalen.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mechelien van Gaalen 030-286 11 32.

Persbericht 0.1

---- --